Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyi adatok
Név: Dr. Vadászi Marianna
Beosztás: egy. docens
Születési idő: 1976.
Nemzetiség: magyar
Telefon:

+36-46-565-111 / 13-66

E-mail: vadaszi.marianna@uni-miskolc.hu
Saját honlap:  

Szakképzettség, tudományos fokozat

2010
MBA (Master of Business Administration) szakközgazdász, Miskolci Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
2003
PhD fokozat (földtudományok), Miskolci Egyetem, Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
2001

okl. olaj- és gázmérnök / gázmérnök szakirány Miskolci Egyetem

1999
okl. műszaki földtudományi mérnök / hidrogeológiai- mérnökgeológiai szakirány Miskolci Egyetem, Bányamérnöki Kar
1994
érettségi vizsga / speciális angol tagozat, Diósgyőri (Kilián György Gimnázium), Miskolc

Munkahelyek, szakmai tevékenység

2019-től
egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet
2013-2019

tudományos főmunkatárs, Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet

2011-2013

tudományos munkatárs, Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet

2007-2011

tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia - Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

2003-2007

tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia - Miskolci Egyetem, Geotechnikai Kutatócsoport

1999-2010
óraadó oktató, Gábor Dénes Főiskola, Miskolc

Részvétel szakmai testületekben

2003-tól
Bányászati Tudományos Bizottság X. FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Vízvédelem köztestületi tag

Díjak, kitüntetések

2017

Nívódíj 
A BKL Bányászat Szerkesztőbizottságának díja a legjobb cikknek.
Dr. Kovács Ferenc, dr. Lakatos István, dr. Vadászi Marianna: A mecseki feketekőszén vagyonhoz kötött metán kitermelési lehetőségeinek elemzése a széntelep jellemzők, ill. az elvégzett kútvizsgálati adatok értékelése alapján c. cikkért. (Megjelent a 2017/6. számban)

2003
Szádeczky-Kardoss Elemér Díj III. fokozata (a Hidrológiai Közlönyben megjelent publikációkért)
2003
Tudományos Díj az eddigi kiemelkedő kutatómunkáért

Nyelvismeret

Angol nyelv, középfokú, C típusú nyelvvizsga
Német nyelv, szakmai PhD nyelvvizsga

Fő oktatási és kutatási területek

Oktatási és kutatási terület:
Földgáz előkészítés,
Megújkuló energiák

Fontosabb kutatások:

2017    
A Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése című GINOP-2.3.2-15-2016-00010 jelű projektben történő közreműködés. A „Széntelepekhez kötött metán felszabadítása és hasznosítása, mérnöki eljárásokkal történő felszínre hozatala, illetve külszíni fúrásokkal történő kitermelési lehetőségei” elnevezésű kutatói team vezetője.
2015     
Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre környezetbiztonsági kutatási területen
2015     
A szén-dioxid geológiai formációkban történő elhelyezésének környezetbiztonságával, ill. a geotermikus energiatermelés felszín alatti környezetbiztonságával kapcsolatos kutatások koordinálása
2014     
Üzemi kísérlet előkészítése gázkutak vízhozamának csökkentésére metastabilis állapotú mikroemulzióval
2014     
Tenzides – polimeres elárasztási kísérlet – Besajtolási teszt utáni termelési adatok értékelése
2013     
A szénhidrogén kutak körüli szelektív fluidum áramlásához szükséges kiszorítási vizsgálatok elvégzése, valamint a nanorészecskéket tartalmazó fluidumok besajtolási vizsgálatainak értékelése
2013     
Megoszlási hányados és teleporientált kiszorítási vizsgálatok
2012     
A szénhidrogén kutak körüli szelektív fluidum áramláshoz szükséges kiszorítási vizsgálatok elvégzése, a kapott eredmények rezervoármechanikai szempontból történő elemzése
2012     
A biogázok és szemétlerakók gázainak felhasználásához kapcsolódó környezetvédelmi problémák kutatása, a megújuló gázok használatához kapcsolódó káros anyag kibocsátás csökkentési lehetőségeinek vizsgálata, Felszívódási vizsgálatok, mérések elvégzése, az eredmények kiértékelése
2009     
Kompozíció fejlesztés minősítése, besajtolási szekvencia ismertetése
2008     
Makó-Magyarcsanád földtani formáció kőzeteinek nedvesedési és spontán felszívódási karakterisztikájának vizsgálata
2007     
Tenzides-polimeres elárasztási kísérlet az algyői mezőben
2003     
Mátra-Bükkaljai külfejtéses terület környezet- és vízvédelmi kérdéseinek tanulmányozása
Környezetvédelem alapjai, Rekultiváció c. tantárgy oktatása, gyakorlatvezetése
Természeti erőforrások, környezetszennyezés gazdaságtana, környezetpolitika eszközei, környezetvédelem szabályozása, vállalati összefüggései témakörök vizsgálata, tanulmányozása
2001     
A Kápolna Nyugat - Nagyút - Észak lignitterület előzetes fázisú kutatásának összefoglaló földtani zárójelentése és készletszámítása. A visontai rétegvízmodell tovább fejlesztésének lehetőségei a földtani felépítés pontosítása által. Kutatási jelentés a Mátrai Erőmű (Visonta) részére. A bükkábrányi víztelenítés hatástávolsága 2001-ben, különös tekintettel Tard község területére
2000      
A Mátra- és Bükkalja-i csapadékviszonyok elemzése. A csapadék, párolgás, beszivárgás és lefolyási jellemzők vizsgálata.(Irodalomkutatás és feldolgozás). A csapadék, vízhozam és lefolyási jellemzők elemzése a Mátra- és Bükkalja-i adatok alapján. Mechanikai-hidraulikai modell a bányászati vízszintsüllyesztés hatására bekövetkező fedü, illetőleg felszínmozgások számításához. Felszínsüllyedés és vízszintes elmozdulás prognózis a bükkábrányi bánya un. Kis- és nagy külfejtéses területére mechanikai-hidraulikai modell alapján. A vízadó rétegek azonosításának felülvizsgálata a peremi területeken és a szivárgási tényező részletes meghatározása a modellterületen.

Legfontosabb publikációk

CIKKEK, TANULMÁNYOK, KÖNYVRÉSZLETEK

F. Kovács-M. Vadászi: Precipitation intenzities presenting a flood risk in the Mátra-Bükkalja region. Informacionnüe technologii: nauka, technika, tehnologia, obrazovanie, zdorovjé. Szbornik naucsnüh trudov Harkovszij Goszudarsztvennüj Politehnicseszikij Universityet. Vüpuszk 8. pp. 121-123. Harkov, 2000. isbn 966-593-145-8
F. Kovács-M. Vadászi: Remarks about the applycability of C.W. Thornthwate's evapotranspiration calculation method in Hungary. High technologies: Development and personnel provision. Matters of the X. international technical - scientific seminar 14-20 september 2000., Kharkov-Alusta pp. 73-77. isbn 966-593-162-2
F. Kovács-M. Vadászi-J. Bőhm: Specified flow rates in the Mátra-Bükkalja region. High techologies: Development and personnel provision. Matters of the X. international technical-scientific seminar 14-20 september 2000., Kharkov-Alusta pp. 78-81. isbn 966-593-162-2
F. Kovács-M. Vadászi: Cyclicism in the Variation of Annual Precipitation Values. Lucralile Stiintifice ale simpozionului international "universitaria ropet 2000.". Ecologie si Ingineria Mediului. Petrosani: Universitas, 2000. pp. 17-20. isbn 973-8035-64-3
F. Kovács-M. Vadászi-J. Bőhm: Statistical Analysis of Specific Flow Rate Values in the Mátra-Bükkalja Open Cuts. Lucralile Stiintifice ale simpozionului international "universitaria ropet 2000.". Ecologie si Ingineria Mediului. Petrosani: Universitas, 2000. pp. 37-38. isbn 973-8035-64-3
M. Vadászi: Some Problems of the Application of C.W. Thornthwaite's Evapotranspiration Calculation Method. Lucralile Stiintifice ale simpozionului international "universitaria ropet 2000.". Ecologie si Ingineria Mediului. Petrosani: Universitas, 2000. pp. 39-42. isbn 973-8035-64-3
Kovács F.-Janositz J.-Bőhm J.-Vadászi M.: A vízveszélyt befolyásoló meteorológiai jellemzők meghatározása a Mátra-Bükkalja-i külfejtések területére. MicroCad 2000 International Computer Science Conference February 23-24. 2000. Section A. Geoinformatics. Environmental Protection. pp. 57-61. isbn 963-661-8
F. Kovács-J. Molnár-M Vadászi: Precipitation Drain-Away Characteristics of the Lignite Mining Districts at the Bükk and Mátra Mountains. cereco 2000. The 3rd International Conference on Carpathian Euroregion Ecology. Proceedings May, 21-24, 2000. Miskolc-Lillafüred, Hungary, pp. 231-234. isbn 963-661-406-7
F. Kovács-E. Turai-M. Vadászi: Periodicity in Precipitation Data Measured in the Mátra-Bükkalja open cut Areas. Nauka i szocialnüje problemü obsesztva: cselovek, tehnika, tehnologija, okruzsajuscsaja szreda. Materialü mezsdunarodnoj naucsno-prakticseszkoj konferencii. 14-16 maja 2001. Harkov, pp. 98-102. isbn 966-593-204-7.
Vadászi M.: Észrevételek a C.W. Thornthwaite párolgás-számítási módszer hazai alkalmazhatóságára. Hidrológiai Közlöny 81 (2001) évf. 3. (máj.-jún.) szám 160-162. old.
Vadászi M.: Az 1973-1997 évek csapadék jellemzői a Mátra-Bükkalja-i területen Hidrológiai Közlöny 81 (2001) évf. 3. (máj.-jún.) szám 163-168. old.
Vadászi M.: A fajlagos vízhozam alakulása a Tarna-Verpelét vízgyűjtő területen. Hidrológiai Közlöny 81 (2001) évf. 3. (máj.-jún.) szám 193-196. old.
Vadászi M.: Az egységnyi területre eső fajlagos lefolyás értékek a Mátra-Bükkalja-i területen. A Miskolci Egyetem Közleménye, Környezetvédelem eljárástechnika A sorozat, Bányászat, 55. Kötet (2001), pp. 165-173. hu issn 0237-6016
Vadászi M.: A fajlagos vízhozam alakulása a Mátra-Bükkalja-i területen. Bányászati Kohászati Lapok, Bányászat, 134. évf. 7. szám pp. 521-527.
M. Vadászi: Comparison and Evaluation of Evapotranszspiration Calculation Methods. MicroCad 2001 International Scientific Conference 1-2 March 2001. Section Bi Geoinformatics, Environment Protection pp. 135-139. isbn 963-661-457-1; 963-661-459-8
F. Kovács – M. Vadászi: Specific Runoff Values in the Middle Tisza Cathment Area. Matters of the XI. International Scientific Seminar 12 – 17 September 2001. pp. 98-101 isbn 966-593-221-7
F. Kovács – E: Turai – M. Vadászi: Periodicity of precipitation data measured in Bátaapáti. Matters of the XI. International Scientific Seminar 12 – 17 September 2001. pp. 98-101 isbn 966-593-221-7
F. Kovács – M. Vadászi: Specific Runorr Values int he Middle Tisza Cathment Area. Lucrarile Stiintifice ale Simposionului International „Universitaria Ropet 2001” 18-20 Octobrie 2001 Petrosani, Ingernerie Miniera (1) Editura Focus pp. 117-122. isbn 973-85398-4-6
F. Kovács – J. Bőhm – M. Vadászi: Changes in Solar Radiation Energy and Realition to Monthly Average Temperatures. Lucrarile Stiintifice ale Simposionului International „Universitaria Ropet 2001” 18-20 Octobrie 2001 Petrosani, Ecologie si Protectia Mediului (8) Editura Focus pp. 179-182. . isbn 973-85487-1-3
F. Kovács – J. Bőhm – M. Vadászi: Changes int he Values of Evaporation and Transpiration During the Year. Lucrarile Stiintifice ale Simposionului International „Universitaria Ropet 2001” 18-20 Octobrie 2001 Petrosani, Ecologie si Protectia Mediului (8) Editura Focus pp.183 – 186. . isbn 973-85487-1-3
M. Vadászi: Variation in Time of Potential and Actual Evapotranspiration Values. Lucrarile Stiintifice ale Simposionului International „Universitaria Ropet 2001” 18-20 Octobrie 2001 Petrosani, Ecologie si Protectia Mediului (8) Editura Focus pp. 187 – 191. . isbn 973-85487-1-3
Vadászi Marianna: A fajlagos vízhozam alakulása a Mátra-bükkaljai területen. Bányászati és Kohászati lapok, Bányászat 134. (2001) évf. 7. (november – december) szám, pp.521-527.
Vadászi Marianna: A csapadék, a felszíni lefolyás és a lefolyási tényező maximális értékei az egyes hónapokban. MicroCAD 2002 International Scientific Conference 7 – 8 March 2002. Section A. Geoinformatics, Spatial Informatics (Konferencia Kiadvány) pp. 131 – 135. isbn 963 661 515 2 
Kovács F. – Turai E. – Vadászi M. – Bőhm J.: Ciklikus jelenségek az évi csapadék értékek alakulásában. A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 62. Kötet (2002), pp. 83 – 100.
Kovács F. – Janositz J. – Vadászi M. – Bőhm J.: A lefolyási tényező meghatározása a Tarna-patak vízgyűjtő területére. A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 62. Kötet (2002) pp. 143-163.
Vadászi Marianna: Az evaporáció és a transzspiráció értékének változása az év folyamán. Hidrológiai Közlöny 82. (2002). évf. 3. szám (május-június) pp. 155-158.
Vadászi Marianna: A potenciális és a tényleges párolgás értékek alakulása az év egyes hónapjaiban. Hidrológiai Közlöny 82. (2002.) évf. 3. szám (május-június) pp. 159-164.
Vadászi Marianna: A napsugárzási energia éven belüli változása és kapcsolata a havi középhőmérséklettel. Hidrológiai Közlöny 82. (2002.) évf. 3. szám (május-június) pp. 165-170.
F. Kovács – J. Bőhm – M. Vadászi: Changes in solar radiation energy and its relation to monthly average temperature. Acta Montanistics Slovaca Kosice, 3/2002 Rocnik 7 pp. 164-166.
Vadászi Marianna: Csapadék, párolgás és lefolyás adatok elemzése a mátraaljai külfejtéses területen. Doktori értekezés Miskolc, 2003. [Analysis of precipitation, evapotranspiration and runoff data in the Mátraalja open cut area] PhD thesis Miskolc, 2003.
M. Vadászi: Analysis of Precipitation Parameters for the Visonta Open Cut Area. Mining, Metallurgic, Geologic Conference. Petrosani, May 20-23, 2004. pp. 91. ISBN 973-86852-0-6
M. Vadászi – Gy. Szarka: Consideration over Rekultivation after the Mining. Mining, Metallurgic, Geologic Conference. Petrosani, May 20-23, 2004. pp. 91. ISBN 973-86852-0-6
Vadászi Marianna: A szemétlerakók gázainak felhasználásához kapcsolódó környezetvédelmi problémák vizsgálata. XIII. RODOSZ konferencia, Kolozsvár, 2012. november 9-11. pp. 130.
Lakatos, I. J. – Lakatos-Szabo, J. – Szentes, G. – Vadaszi M.: Mitigation of Formation Damage Caused by Macromolecular Materials Using ”Liquid” Polymers, SPE 165176, SPE European Formation Damage Conference and Exhibition, Noordwijk, The Nederlands, 5-7 June 2013.
Lakatos, I. J. – Lakatos-Szabo, J. – Szentes, G. – Vadaszi M. – Vago, A.: Novel Water Shutoff Treatments in Gas Wells Using Petroleum External Solutions and Microemulsions, SPE 165175, SPE European Formation Damage Conference and Exhibition, Noordwijk, The Nederlands, 5-7 June 2013.
I. J. Lakatos, – J. Lakatos-Szabo, – A. Vago, – G. Szentes, – M. Vadaszi – – Z. Karaffa, – L. Bartha: Stimulation of Gas Wells Operating in Depleted Gas-Capped Oil Field: Field Case Experimences 15OCS-P-318-SPE International Symposium on Oilfield Chemsitry, The Woodlands, Texas, USA 13-15 April 2015.
I. J. Lakatos, – J. Lakatos-Szabo, – G. Szentes, – M. Vadaszi – Vago, A. – Z. Karaffa, – L. Bartha: Novel Reservoir Conformance Treatments at Gas Fields – from Laboratory to Fields, Tu B03, IOR 2015 – 18th European Symposium on Improved Oil Recovery, Dresden, Germany 14-16 April 2015.
I. J. Lakatos, – M. Vadaszi: Metastabilis mikroemulziók áramlási sajátságai porózus közegben, Innovatív technológiák a fluidumbányászatban, Miskolc, 2015. június 18. 
M. Vadaszi: Áramlási jelenségek tanulmányozása mesterségesen konszolidált pórusos közegben, A Magyar Geofizikusok Egyesülete 34. Vándorgyűlése, Budapest, 2015. szeptember 24-25.
Vadászi, Marianna ; Zákányiné, Mészáros Renáta: A szénhez kötött metán környezeti hatásai MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 86: 1 pp. 116-126. Paper: ISSN-2063-5508 , 11 p. (2017) 
Bitay, Endre ; Vadászi, Marianna ; Gombos, Tünde ; Pálfalvi, Ferenc ; Jobbik, Anita: Működő hévíz visszasajtoló rendszer Magyarországon, XIX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia Kolozsvár, Románia (2017) pp. 169-172., 4 p.
Vadászi, Marianna ; Udvardi, Norbert: Áramlási vizsgálatok bemutatása az AQUALITE zeolit alapú víztisztítási segédanyag tölteten pp. 234-238. , 5 p. XIX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia Kolozsvár, Románia (2017)
Zákányiné, Mészáros Renáta ; Vadászi, Marianna: A szénhez kötött metán (CBM) mint nem hagyományos energiaforrás – általános helyzetkép MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 86 : 1 pp. 79-85. Paper: ISSN-2063-5508 , 7 p. (2017) 
Kovács, Ferenc ; Lakatos, István ; Vadászi, Marianna: A mecseki feketekőszén vagyonhoz kötött metán kitermelési lehetőségeinek elemzése a széntelep jellemzők és az elvégzett kútvizsgálati adatok értékelése alapján, BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ 2017 : 6 pp. 2-7. , 6 p. (2018)
Kovács, Ferenc ; Lakatos, István ; Vadászi, Marianna: Kútvizsgálati adatok értékelése a mecseki szén gáztermelési kísérletei alapján In: XX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia Gyulafehérvár, Románia, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), (2018) pp. 74-78., 5 p.
Vadászi, Marianna; Zákányiné, Mészáros Renáta A szénhez kötött metán kitermelésének nemzetközi trendjei és környezeti hatásai, XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Gödöllő, Magyarország : MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, (2018) pp. 380-384., 5 p.
Vadászi, Marianna; Zákányiné, Mészáros Renáta: A szénhez kötött metán termelése során fellépő környezeti hatások bemutatása In: XX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Gyulafehérvár, Románia: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), (2018) pp. 124-128., 5 p. 
Bitay Endre, Vadászi Marianna, Gombos Tünde, Pálfalvi Ferenc, Jobbik Anita: Földhő hasznosítása MAGYARORSZÁGON egy debreceni példa bemutatásával Természeti erőforrásaink az észak-magyarországi térségben, ISBN 9789638221629
Vadász, Marianna: A bányászati feltárás nélkül, függőleges, illetve multilaterális fúrásokkal történő metánkitermelés jellemzői és tapasztalatai, MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 87: 1 pp. 112-122., 11 p. (2018)
Bitay Endre, Dudás György, Vadászi Marianna, Pálfalvi Ferenc: Földhő hasznosítás Budapesten, XXI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Nagybánya, Románia: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), (2019) pp. 158-162. , 5 p.

A szerző MTMT listája elérhető itt.

Miskolc, 2020.