Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

Tanszékünk története 

A Gázmérnöki Tanszék által irányított gázmérnök-képzés megindítása a ´60-as évekre nyúlik vissza, azokra az évekre, amikor jelentős nagyságú földgázmezőket fedeztek fel Magyarországon. Szilas A. Pál , az akkori Olajtermelési Tanszék vezetője ismerte fel, hogy a magyar földgázvagyon  alapjaiban változtatja meg a városi gázra kiépült hazai gázellátást, és a földgáziparnak szüksége lesz speciális ismeretekkel rendelkező mérnökökre. Így az Olajtermelési Tanszék a Tüzeléstani Tanszékkel és neves ipari szakemberekkel karöltve 1967-ben elindította a gázmérnökképzést a Miskolci Egyetemen. További jelentős lépés volt, hogy Dr. Vida Miklós , a Fővárosi Gázművek akkori műszaki igazgatója teljes szakmai és emberi tekintélyével a miskolci képzés mellé állt, és ezzel elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar felsőfokú gázipari képzésben. 

A miskolci gázmérnökképzés az 1951 óta folyó olajmérnökképzésre épült, a szaktantárgyak többségét az anyatanszék, az akkori Olajtermelési Tanszék, 1993-tól az akkor alapított Gázmérnöki Tanszék gondozta. Dr. Szilas A. Pál mellett a volt Olajtermelési Tanszék akkori oktatói, Dr. Gyulay Zoltán, Dr. Alliquander Ödön, Dr. Bognár János, Dr. Mating Béla, Dr. Tóth János, Dr. Patsch Ferenc egyaránt részt vállaltak az első gázmérnökök oktatásából. 

Az anyatanszéken kívül fontos szerepet vállalt a gázmérnök-képzésben az egyetem Tüzeléstani Tanszéke, ahonnan Dr. Antal Boza József és Dr. Farkas Ottóné vállalták a gáztüzelés, ipari gázfelhasználás oktatását. Elismeréssel kell még megemlékezni a magyar gázipar azon kiemelkedő szaktekintélyeiről, akik a képzés első időszakában meghívott előadóként közreműködtek a tanszék munkájában. A teljesség igénye nélkül Dr. Gráf László, Dr. Laklia Tibor, Dr. Pápay József, Dr. Péchy László, Dr. Schulteisz Zoltán, Dr. Szűcs Miklós, Tóth András, Török Attila nevét említjük. Szakmai munkásságuk, felkészültségük és igényességük kezdettől fogva a magas színvonalú gázmérnökképzés biztosítéka volt.   

1993-tól az akkori Bányamérnöki Kar szervezetfejlesztésének eredményeként az Olajtermelési Tanszék Kőolaj és Földgáz Intézet formában két tanszékkel, a Gázmérnöki Tanszékkel és az Olajmérnöki Tanszékkel folytatta oktatási és kutatási tevékenységét. A Gázmérnöki Tanszék első vezetője Dr. Csete Jenő lett.

Tanszék és a gázmérnök-képzés történetének fontos dátumai: 

1967-

a gázmérnökképzés megindítása az olajmérnöki szakból elágazóan  

1967-

az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt megalakítása

1968-

az első gázmérnöki diplomák átadása  

1969-

a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény elfogadása  

1970-

a kormány "Központi Földgázfelhasználási Program"-ja, mely megteremtette a gázipar fejlődéséhez szükséges pénzalapokat  

1971-

megindul a posztgraduális, egyetemi szintű Gázipari Szakmérnöki Szak  

1980-

elkezdődnek a gázszolgáltatói mérnöktovábbképző tanfolyamok

1990-

elindul a posztgraduális, főiskolai szintű Gázszolgáltatói Szak(üzem)mérnöki Szak  

1993-

az akkori Olajtermelési Tanszékből létrejön a Kőolaj és Földgáz Intézet két tanszékkel, a Gázmérnöki Tanszékkel és az Olajmérnöki Tanszékkel  

2001-

Az Olajtermelési Tanszék fennállásának 50 éves jubileuma

2006- Elindul a kétszintű (BSc, MSc) oktatás a Kőolaj és Földgáz Intézetben

Az elmúlt több mint három évtized alatt a Miskolci Egyetemen 300-nál többen szereztek gázmérnöki diplomát nappali tagozaton, a gázszakmérnöki diplomák száma meghaladja a 150-et, és további 300 mérnök vett részt mérnöktovábbképző tanfolyamokon a tanszék szervezésében. A volt miskolci "gázos" hallgatók nagyszámban töltenek be magas vezetői pozíciókat a gáziparban és a gáziparhoz kapcsolódó igazgatási, felügyeleti, tudományos, kutatási - fejlesztési területeken. A magyar földgázipar és a miskolci felsőfokú gázipari képzés története egymástól elválaszthatatlan.