Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

A Gázmérnöki Intézeti Tanszék kutatási tevékenysége

A Gázmérnöki Intézeti Tanszék főbb kutatási szakterületei:

Gázszállító távvezetékek szimulációs modellfejlesztése
Gázelosztó vezetékek szimulációs modellfejlesztése 
Föld alatti gáztárolás
Alkalmazott áramlástani kutatások
Geotermikus energiatermelés
A gázellátás biztonsága
Megújuló energiaforrások (kiemelten a geotermikus energia, napenergia, biogáz és szilárd biomassza)

A 2000-2013 közötti időszakban a tanszéki kutatómunka több formában valósult meg: nemzetközi projekt, ipari megbízású szakértői tevékenység, innovációs alapból finanszírozott K+F munka, kutatási pályázat alapján elnyert pénzügyi alap. A felsorolt kutatási jelentések, kutatási anyagok általában nem nyilvánosak. A nyilvánosan hozzáférhető jelentésekre link hivatkozik az alábbi táblázatban. A K+F jelentésekhez az egyes szerződésekben a megbízó és a megbízott által meghatározott módon lehet hozzáférni. A jelentésekhez való hozzáférést a tanszéki adminisztráción lehet kezdeményezni (email: gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu)

Tanszéki kutatómunkák 2000-től folyamatosan:

Típus Témaszám Téma Témavezető Futamidő
K+F 4010518 Földgáz csővezetéki hálózat méretezési irányelvek Dr. Tihanyi László 2001.
K+F 4010815 Gázveszteségek vizsgálata gázszolgáltató társaságoknál Dr. Csete Jenő 2001.
K+F 4010525 Komplex gázszállító rendszer állandósult és tranziens áramlási viszonyainak interaktív szimulációjára szolgáló TGASWIN 2.0 szoftver karbantartása Dr. Tihanyi László 2001-2002.
K+F 4040807 Földgázszállító csővezetékek lefúvatásának és égetéses lefúvatásának számításai Dr. Tihanyi László 2004.
K+F 4040927 A földgáz és az egyes megújuló energiafajták kombinált felhasználásának alapvető vizsgálata Dr. Csete Jenő 2004-2005.
K+F 4040826 A biogáz-, csatornagáz-, depóniagáz- és bányagázforrások hasznosítási lehetőségeinek értékelési módszere és e források hatékony felhasználása energiatermelésre (Project leader: DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH, Freiberg)  Dr. Tihanyi László 2004-2006.
K+F 4050903 Kutatási-fejlesztési tevékenység csővezetékes földgázszállítási tevékenység tárgyában Dr. Tihanyi László 2005.
K+F 4050820 Hévíz kutak hőmérsékletviszonyainak vizsgálata Dr. Bobok Elemér 2005.
K+F 4060802 Kutatási-fejlesztési tevékenység csõvezetékes földgázszállítási tevékenység tárgyában Dr. Tihanyi László 2006.
K+F 4060924 Az éves gázforgalmi - elszámolási különbözet egyes elemeinek vizsgálata Dr. Csete Jenő 2006-2008.
K+F 4060958 Hévíztárolók művelésének fejlesztése Dr. Bobok Elemér 2006-2008.
K+F 4070915 Csővezetékes földgázszállítási tevékenységhez kapcsolódó kutatási-fejlesztési feladatok végrehajtása Dr. Tihanyi László 2007-2008.
K+F 4080904 A különböző forrásokból származó biogázok földgázhálózatba történő betáplálásának vizsgálata Dr. Csete Jenő 2008.
K+F 4080910 Földgázszállítási tevékenységhez kapcsolódó technológiai célú fejlesztések Dr. Tihanyi László 2008.
K+F 4090991 Fejlesztések az elosztói tevékenység támogatásához Dr. Csete Jenő 2008-2009.
K+F EIE/06/221/
SI2.442663
REDUBAR
A törvényi eszközök vizsgálata és az adminisztratív korlátok feloldása fûtésre és hûtésre használt megújuló energiaforrásokból származó éghetõ gázok esetén (Project leader: DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Leipzig) 

 
Dr. Csete Jenő 2006-2009.
K+F 4090926 Földgázszállítási tevékenységhez kapcsolódó technológiai célú kutatás-fejlesztés Dr. Tihanyi László 2009.
K+F 4090945 Fejlesztések az elosztói tevékenység támogatásához az új földgázpiaci modellben Dr. Csete Jenő 2009-2010.
K+F 4090956 Vezetékek korrózióvédelme új eljárások alkalmazásával Dr. Tóth Anikó Nóra 2009.
K+F 4090934 Geotermikus potenciálok energetikai feltárása új módszerekkel Dr. Tóth Anikó Nóra 2009.
K+F 4100905 Az elosztói tevékenységek támogatását szolgáló fejlesztések és elemzések a hatályos földgázpiaci szabályozás keretei között Dr. Csete Jenő 2010-2011.
K+F 4110902 Az elosztói tevékenységek támogatását szolgáló fejlesztések és elemzések a hatályos földgázpiaci szabályozás keretei között Dr. Tihanyi László 2011.
TÁMOP 4.2.2/08/1-2008-0017 EU társfinanszírozás Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése –Debreceni Egyetem-Miskolci Egyetem együttműködésében izlandi, olasz, román, szlovák és szlovén partnereinkkel együtt Dr. Tóth Anikó Nóra 2009-2010.
TÁMOP 4.2.1/08/1-2008-0006 Széndioxid és üvegházhatást eredményező gázok tárolása geológiai formációkban Dr. Bódi Tibor
Dr. Tihanyi László
2009-2011.
TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein

Dr. Tihanyi László
Dr. Bódi Tibor
Dr. Tóth Anikó Nóra

2011-2013.
TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0059 Tananyagfejlesztés és korszerűsítés a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geotermikus Szakmérnök Szakirányú továbbképzési szakán Dr. Tóth Anikó Nóra 2012-2014.
TÁMOP

4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017

Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Dr. Szunyog István (szakmai koordinátor) 2015.
TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0030 Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre környezetbiztonsági kutatói területeken Dr. Tóth Anikó Nóra (kutatói team vezető) 2015.
OTKA T 046224 Egy lépés a fenntartható infrastruktúra felé - napelemekkel kombinált földgázellátó rendszer háztartási fogyasztóknál Dr. Csete Jenő 2003-2006.
OTKA T 043331 A földgázellátás kockázatai a liberalizált gázpiacokon Dr. Tihanyi László 2002-2005.
OTKA T 042785 Geotermikus energiatermelő rendszerek hőveszteségeinek minimalizálása Dr. Bobok Elemér 2003-2006.

K+F: innovációs alapból finanszírozott kutatási és fejlesztési munka
TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program által finaszírozott munka 
OTKA: az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által finanszírozott munka

EIE: Intelligent Energy - Europe EC