Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyi adatok
Név: Dr. Szunyog István
Beosztás: int. tsz. vez. egyetemi docens
Születési hely, idő: Miskolc, 1978.
Nemzetiség: magyar
Telefon: +36-46-565-111 / 11-18
E-mail: szunyog.istvan@uni-miskolc.hu
Saját honlap:  

Szakképzettség, tudományos fokozat

2009 PhD fokozat (földtudományok), Miskolci Egyetem
2005 PhD abszolutórium, Miskolci Egyetem, Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
2002 okl. gázmérnök, Miskolci Egyetem
1997 épületgépész technikus, Kós Károly Építőipari Szakközépiskola, Miskolc
1996 érettségi vizsga, Kós Károly Építőipari Szakközépiskola, Miskolc

Munkahelyek, szakmai gyakorlat

2020 gazdasági-fejlesztési dékánhelyettes, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar
2013 intézeti tanszékvezető, Miskolci Egyetem, Gázmérnöki Intézeti Tanszék
2012 egy. docens, Miskolci Egyetem, Gázmérnöki Intézeti Tanszék
2010 egy. adjunktus, Miskolci Egyetem, Gázmérnöki Intézeti Tanszék
2006 egy. tanársegéd, Miskolci Egyetem, Gázmérnöki Intézeti Tanszék
2005 tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem, Gázmérnöki Tanszék

Részvétel szakmai testületekben

2020- Nemzeti Hidrogéntechnológia Platform KFI és oktatási munkacsoportja
2017- A Magyar Energetika folyóirat Szerkesztőbizottsági tagja
2017- A Magyar Tudományos Akadémia Bányászati Tudományos Bizottságának tagja
2017- Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Gáz Szakosztályának elnökségi tagja
2017- A Műszaki Földtudományi Kar 
Felvételi Bizottságának tagja, Fegyelmi Bizottságának tagja, Kari Honlap Bizottságának tagja
2013-2017 A Műszaki Földtudományi Kar Beiskolázási Bizottságának elnöke
2013- Szénhidrogénipari Mérnökképzésért Alapítvány Kuratóriumának tagja
2012-2014 Biomethane Regions EU projekt magyar Tanácsadó Testületének tagja
2010- Az MTA Földtudományok Osztályának köztestületi tagja
2009- Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagja
2008- A Kéményjobbítók Országos Szövetéségenk tagja
2007- Kari tanácstag, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar
2007-2017 Beiskolázási Bizottsági Tag, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar
2005- A BAZ Megyei Mérnök Kamara Gáz- és Olajipari, valamint Épületgépészeti tagozatának tagja
2005- Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület tagja

Díjak, kitüntetések

2019 Egyesületi emlékérem kitüntetés 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
2018 Kiváló Oktató Diploma
Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata
2014 A Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója kitüntetés
2011 MAB-Zambó János Tudományos Díj
Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága
2008 Deák Ferenc Ösztöndíj
2002 Kiváló Minősítésű Diplomamunka pályázaton III. díj
Ipar a Műszaki Fejlesztésért Alapítvány, Budapest
2002 Gázszolgáltatói Díj
Gázszolgáltatók Egyesülése, Budapest
2002 Tanulmányi Emlékérem Arany fokozata
Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar
1997 Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, Épületgépészeti Szakma 1. hely
Nemzeti Szakképzési Intézet

Fő oktatási és kutatási területek

Telekhatáron belüli gázellátás, gázkészülékek, tüzeléstechnika, gázminõségi követelmények, szilárd biomassza, biogáz

Fontosabb kutatások:

K+F 4110902
Fejlesztések és elemzések az elosztói engedélyes egyes feladatainak megoldásához

K+F 4100905
Az elosztói tevékenységek támogatását szolgáló fejlesztések és elemzések a hatályos földgázpiaci szabályozás keretei között

K+F 4080904 
A különböző forrásokból származó biogázok földgázhálózatba történő betáplálásának vizsgálata

K+F 4040927
A földgáz és az egyes megújuló energiafajták kombinált felhasználásának alapvető vizsgálata

TÁMOP 4.2.1/08/1-2008-0006 
Széndioxid és üvegházhatást eredményező gázok tárolása geológiai formációkban

BIO-BRIQUET TECHNOLOGY as an alternative energy source
Hokkaido Industrial Research Institute, Sapporo, Japan

REDUBAR EIE/221/SI.442663
Investigations targeted to the creation of legislative instruments and the reduction of administrative barriers for the use of gaseous fuels produced from renewable energy sources for heating and cooling

TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001
"A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein" c. projektben a Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ szakmai operatív ügyeinek intézése

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005
"Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására" c. proketben a K+F tevékenység szakmai felügyelete, korrdinációja

TÁMOP 4.1.1.F-13/1-2013-0010 
„Eltérő utak a sikeres élethez!” A Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra (UNI-DUO) c. projektben kari programkoordinátori szerep betöltése

TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 
"Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein" (Inter Team) c. projektben szakmai koordinátori szerep betöltése

EFOP 3.4.4-16-2017-00008 
"Tudás - Vár a Miskolci Egyetem! A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban" c. projektben kari koordinátori szerep betöltése

EFOP 3.6.2-16-2017-00010 
"Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodás Tematikus Hálózat – RING 2017" c. projektben szakmai megvalósítóként történő együttműködés.

Nyelvismeret

Angol nyelv, középfokú, C típusú nyelvvizsga
Német nyelv, szakmai PhD nyelvvizsga

 

Legfontosabb publikációk időrendben

Csete J. - Szunyog I.: Efficiency mearurement for hot-water boilers; UFA State Petroleum Technological University és a Miskolci Egyetem közös kiadványa, Miskolc 2002. ISBN 963 661 542 X (15-26. o.)
Tihanyi L. - Szunyog I.: Peak shaving by Synthetic Natural Gas; UFA State Petroleum Technological University és a Miskolci Egyetem közös kiadványa, UFA 2004. (174-185. o.) ISBN 5-98755-001-7
Szunyog I.: Similitude invariants of a Gas Fired Convector Heater; UFA State Petroleum Technological University és a Miskolci Egyetem közös kiadványa, UFA 2004. (203-214. o.) ISBN 5-98755-001-7
Szunyog I.: Modelling Gas Fired Convector Heaters; 4th International Conference of PhD Students (Engineerig Sciences II.), Miskolci Egyetem, 2003. (225-230. o.) ISBN 963 661 585 3 ö; ISBN 963 661 591 8
Szunyog I.: Interchangeability of Natural Gases; microCAD 2005. International Scientific Conference (B szekció), Miskolci Egyetem, 2005. (75-80. o.) ISBN 963 661 648 5; ISBN 963 661 649 9 ö
Szunyog I.: The effects of peak shaving gases for domestic gas appliances; 5th International Conference of PhD Students, Miskolci Egyetem, 2005. augusztus 14-20. (6.o.) ISBN 963 661 673 6 ö; ISBN 963 661 678 7
Rajner J. - Szunyog I.: Gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítása az unióban és hazánkban; XI. Dunagáz Szakmai Napok 2003., Dobogókő. (31-39. o.) Kiadta: Dunagáz Rt.
Tihanyi L. - Szunyog I.: Csúcsfedezés szintetikus földgázzal; Magyar Energetika 2004/5. (21-27. o.) 
Csete J.- Horánszky B.- Szunyog I.: A lakossági energiafelhasználás környezetterhelése; Energiagazdálkodás, 2005/5. (21-25. o.)
Szunyog I.: Gázipari laboratóriumi gyakorlatok; Oktatási segédlet, Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék, 2005. (62 o.)
Nagy G. - Karczagi Gy. - Szunyog I.: Az olcsó kémény ára, avagy egy co-mérgezéses baleset tanulságai; Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika 2006/6. (10-12. o.)
Nagy G. - Szunyog I.: Még mindig van újabb?! CO mérgezések; Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika 2006/7-8. (10-11.o.)
Szunyog I.: A megújuló gázok hasznosításának helyzete Magyarországon; Energiagazdálkodás 2007/4. (22-28. o.)
Szunyog I.: A biogázok és földgázok eltérő összetételéből adódó hatások elemzése; Magyar Épületgépészet, LVII. évf., 2008/4. szám (37-42. o)
Szunyog I.: Magyarország elméleti biogáz potenciálja – Egy európai uniós kutatási projekt szemszögéből; Energo Info Magazin, 2008/2. szám (4-5. o.)
Szunyog I.: Biztonságtechnikai kockázat? (Biogáz a földgázrendszerben); Víz-, gáz-, fűtéstechnika Épületgépészeti Szaklap, 2008/7-8. (12-14. o.)
Kapros T., Csete J., Szunyog I.: A biogáznak földgáz vezetékbe történő betáplálását befolyásoló műszaki, jogi és pénzügyi szempontok az Európai Unióban; Bioenergia szaklap, 2009/2. (12-16. o.)
Szunyog I.: A földgázrendszeren szállított biogázok földgáztüzelésű berendezésekre gyakorolt hatásának elméleti vizsgálata; Magyar Épületgépészet, 2009/4. (21-26. o.)
Szunyog I.: Az egyes biogáz típusok magyar földgázrendszerbe történő betáplálásának minőségi korlátai; Energiagazdálkodás, 2009/3. (20-25. o.)
Szunyog I.: A biogázok földgáz közszolgáltatásban történő alkalmazásának minőségi feltételrendszere Magyarországon; PhD értekezés, 2009. június.
Szunyog I.: Biogáz a földgázrendszerben; Gázberendezések, gázfelhasználás 2009. (41-45. o.)
Kapros T.; Csete J.; Szunyog I.: A biogáznak földgáz vezetékbe történő betáplálását befolyásoló műszaki, jogi és pénzügyi szempontok az Európai Unióban; Energiagazdálkodás, 2009/5. (15-20. o.)
Tihanyi L. - Csete J. - Szunyog I. - Horánszky B.: A biogáz betáplálása földgázellátó rendszerekbe. Kutatási irányok és eredmények; A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 79. kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2010, HU ISSN 1417-5398 (231-241. o.)
Bódi T. - Tihanyi L. - Szunyog I.: A szén-dioxid szállítására és kőolaj-, valamint földgázmezőkbe történő injektálására vonatkozó magyar kutatások rendszerezése, a magyarországi potenciális lehetőségek felkutatása; Pilot projekt: Széndioxid és üvegházhatást eredményező gázok tárolása geológiai formációkban, PP6, TÁMOP-4.2.1/08/1 (pp. 25 o.)
Csete J. – Szunyog I.: A biogázok elterjedése előtt álló akadályok és korlátok Magyarországon 2011-ben; Magyar Energetika, 2011/5. (40-44. o.)
Tihanyi L. – Szunyog I.: The Effects of Weather Changes on Natural Gas Consumption; Geosciences & Engineering, Vol. 1, No. 1 (2012) (pp. 303-314.) Megtekint 
Szunyog I.: A villamos erőműi szén-dioxid-kibocsátás föld alatti tárolásának lehetőségei Magyarországon; Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012, HU ISSN 1417-5398 (211-220.o) Megtekint 
Tihanyi L. – Csete J. – Szunyog I. – Horánszky B.: Helyzetjelentés a biogázról és a biometánról 2012 elején; Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012, HU ISSN 1417-5398 (237-248.o) Megtekint 
Tihanyi L. – Szunyog I.: A magyarországi szén-dioxid kibocsátás trendjeinek vizsgálata a nemzeti energiahatékonysági célkitűzések tükrében; Magyar Energetika 2012/3. ISSN: 1216-8599 (24-28.o.)
Tihanyi L. – Szunyog I.: Alternatív gázforrások tüzelési-biztonsági kockázata; Magyar Energetika, 2013/1. ISSN: 1216-8599 (10-13.o.)
Szunyog I.: Szén-dioxid kibocsátás csökkentése biogáz előállításával és földgázhálózati továbbításával; Energiagazdálkodás, 2013/1-2. ISSN 0021-0757 (31-34.o.)
Szunyog I.: A Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ szakmai eredményei a mutatószámok tükrében; Műszaki Földtudományi Közlemények, 84. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013, HU ISSN 2063-5508 (55-62.o)
Tihanyi L. – Szunyog I.: CO2 Emission Trends in Hungary; Geosciences & Engineering, Vol. 2, No. 3 (2013) pp. 9-17. HU ISSN 2063-6997 Megtekint
Agárdi M. - Karczagi Gy. - Nagy G. - Szunyog I.: Szén-monoxid mérgezések tapasztalatai a hatályos szabályozás tükrében; www.e-gepesz.hu, 2014. február 12. Megtekint 
Agárdi M. - Karczagi Gy. - Nagy G. - Szunyog I.: Szén-monoxid mérgezések tapasztalatai a hatályos szabályozás tükrében; Magyar energetika, 2014/5. ISSN 1216-8599 (42-47. o.) 
Szunyog I.: Biogázok közvetlen eltüzelése gázüzemű berendezésekben; Műszaki Földtudományi Közlemények, 85. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015, HU ISSN 2063-5508 (171-180. o.) Megtekint
Szunyog I.: Biometán hasznosítás Európában és Magyarországon; Műszaki Földtudományi Közlemények, 85. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015, HU ISSN 2063-5508 (181-190. o.) Megtekint 
Szunyog I. - Horánszky B.: Helyzetkép a magyarországi gázipari mérnökképzésről; Magyar Épületgépészet, LXIV. Évf., 2015/10. szám (9-11. o) Betekintés
Szilágyi Zs. – Szunyog I.: Az Európai Unió egységes földgáz elszámolási mértékrendszere, Gázipari fogalmak; Készült a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozatában, 2016. 17/2016 FAP (34 o.) Kamarai segédlet Megtekintés MMK tagok számára
Tihanyi L. – Szunyog I.: Földgázfelhasználási és földgáztárolási helyzetkép Kelet-Európa országaiban; Energiapolitikai Füzetek XXXIII. szám, GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., Budapest, 2016. április 12. (52 oldal)
Tihanyi L. - Szunyog I.: A végfelhasználói gázárak változása néhány EU tagországban; Magyar Energetika, XXIV. évf., 2017/5-6. ISSN 1216 8599 (39-45. o)
Tihanyi L. - Szunyog I.: Szén-dioxid-kibocsátás – Tények és remények; Műszaki Földtudományi Közlemények, 86. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2017, HU ISSN 2063-5508 (171-180. o.)
Galyas A. B. - Szunyog I. – Tihanyi L.: Az egységes európai gázminőségi előírások hatása a hazai földgázellátó rendszerbe betáplált gázminőségekre; Műszaki Földtudományi Közlemények, 86. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2017, HU ISSN 2063-5508 (129-137. o.)
Szilágyi Zs. - Szunyog I.: A cseppfolyós földgáz; Mérnök újság, XXIV. évf. 12. szám, 2017. december, ISSN 1218-5450 (16-19. o.)
Szilágyi Zs. - Szunyog I.: A földgáz és a közlekedés egyik alternatívája: az LNG; Magyar Épületgépészet, LXVI. évf. 2017/12. szám HU ISSN 1215 9913 (35-38. o.) Betekintés 
Szilágyi Zs. – Szunyog I.: Mérések a gáziparban; Készült a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozatában, 2017. 11/2017-GOT FAP (102 o.) Kamarai segédlet Megtekintés MMK tagok számára
Galyas A.B. - Köteles T. -Tihanyi L. -Szunyog I.: Gázátadó állomásokon beépített nyomásszabályozók turbóexpanderrel történő kiváltásának vizsgálata; Műszaki Földtudományi Közlemények 86. kötet 2.szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2018. pp. 32-46.
Galyas A.B. - Szunyog I.: A biogázok adalékgázként történő földgázhálózati betáplálásának peremfeltételei; Műszaki Földtudományi Közlemények 86. kötet 2.szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2018. pp. 22-31.
Galyas A.B. - Tihanyi L. - Szunyog I. - Kis L.: Investigation of Pressure Regulator Replacement by Turbo Expander in Hungarian Gas Transfer Stations; ACTA TECHNOLOGIA: INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ABOUT TECHNOLOGIES 4:(1) pp. 5-13. (2018) Megtekint
Tihanyi L. – Szunyog I. – Szolyák Zs.: A motorhajtó energiahordozók felhasználási trendjei néhány EU tagországban; Magyar Energetika, 2018/4, ISSN 1216-8599 (16-23. o.)
Köteles T. – Tihanyi L. – Szunyog I. – Kis L.: Specific Features of Natural Gas Supply in some EU Countries; Acta Tecnología            - International Scientific Journal about Technologies, Acta Tecnología   - International Scientific Journal about Technologies Volume: 4 2018 Issue: 3 Pages: 45-57 ISSN 2453-675X doi:10.22306/atec.v4i3.40 Megtekint
Szunyog I. – Galyas A.B.: Power-to-gas technológiák a jövő gáziparában; Épületgépész, VII. évf. 2018/10. ISSN 2063-5400 (7-11. o.) Megtekint 
Tihanyi L. – Zsuga J. – Szunyog I.: Nemzetközi kitekintés a villamosenergia-ellátás területén; Magyar Energetika, 2018/5-6, ISSN 1216-8599 (2-9. o.) 
Szunyog I.: A gázipar aktuális kérdései a 27. DUNAGÁZ Konferencia tükrében; Magyar Épületgépészet, LXVIII. évfolyam, 2019/4. szám, ISSN 1215 9913 (36-38. o.) Betekintés

Tihanyi L. – Szunyog I. – Kis L.: A MEDGAZ távvezeték sajátos üzemviszonyai; Magyar Energetika, 2019/3, ISSN 1216-8599 (2-7. o.)

Tihanyi L. – Szunyog I. – Kis L. – Horánszky B.: A klímavédelem rögös útjai; Magyar Energetika, 2019/4, ISSN 1216-8599 (8-17. o.)

Hornyák A. – Szunyog I. – Farkas J. – Kömeli V.: Települési pébégáz tartálypark technológiai fejlesztési lehetősége; Műszaki Földtudományi Közlemények , 88. kötet, 2. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2019, HU ISSN 2063-5508 (34-45. o.)

Galyas A. B. - Szunyog I.: A hidrogén hatása a földgázhálózati gázminőségre; Műszaki Földtudományi Közlemények, 89. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2020. HU ISSN 2063-5508 (221-226. o.)

Galyas A. B. - Szunyog I.: A hidrogénnek, mint a jövő energiahordozójának tartályban való tárolási alternatívái; Műszaki Földtudományi Közlemények, 89. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2020. HU ISSN 2063-5508 (216-220. o.)

Szunyog I. - Galyas A. B.: A földgáz hidrogénnel történő helyettesítésének potenciálja Magyarországon; Műszaki Földtudományi Közlemények, 89. kötet, 1. szám, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2020. HU ISSN 2063-5508 (227-233. o.)

Tihanyi L. – Szunyog I. – Kis L. – Galyas A. B.: Gázátadó-állomások a klímaváltozás szorításában; Magyar Energetika, XXVII. évfolyam 3. szám, 2020. szeptember pp. 2-14., 13 p. (2020) ISSN 1216-8599

Szunyog I.: A magyar gázipar konferenciája „COVID köntösben”; Magyar Energetika, XXVII. évfolyam 3. szám, 2020. szeptember pp. 46-47., 2 p. (2020) ISSN 1216-8599

Galyas A. B. – Kis L. – Tihanyi L. – Szunyog I.: A víztelítettség hatása a földgáz hidrogéntartalmának függvényében; Magyar Épületgépészet, LXIX. évfolyam: 2020/9. szám pp. 10-15., 6 p. (2020) ISSN 1215 9913

Szunyog I. – Galyas A. B.: A biometán és a hidrogén hatása földgázra beszabályozott gázkészülékekben; A miskolci IPW – IV. Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodás Projekthét Kiadványa, 2020. november 25-27. Miskolc, Magyarország, 1-10 pp. (2020) ISBN 978-963-358-222-0

 

A szerző MTMT listája elérhető itt.

Miskolc, 2021.