Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

Instrukciók a diplomamunka és a szakdolgozat opponensi bírálatához 
a Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézetében

A szakdolgozat és a diplomamunka közötti különbség

Az alapképzésben részt vevő (BSc) hallgatók, valamint a szakmérnök hallgatók szakdolgozatot írnak.
szakdolgozat olyan önálló szellemi alkotás, melyben készítője számot ad a témával kapcsolatos szakirodalmi háttér áttekintéséről, annak ismeretéről, elemzései, mérései, számításai, alapján megfogalmazott eredményeiről, következtetésiről.

A dolgozat elsődleges célja, hogy a hallgató elsajátítsa az önálló szakmai tevékenységvégzéséhez és annak színvonalas dokumentálásához szükséges készségeket, melynek birtokában képes a mérnöki részfeladatok ellátására a szakiránynak megfelelő műszaki képzési területen.

A szakdolgozat jellemzően egy konkrét műszaki feladat célirányos megoldására irányul, melynek egy ismert, az oktatás során elsajátított módszerrel történik. A megoldáshoz elvárt a kapott eredmény értékelése, de nem elvárt a más módszerekkel történő összehasonlítása.

A mesterképzésben részt vevő (MSc) hallgatók diplomamunkát írnak.
diplomamunka olyan önálló szellemi alkotás, melyben készítője számot ad a témával kapcsolatos szakirodalmi és szakmai háttér ismeretéről, az alapján fogalmazza meg a dolgozat célkitűzését, és határozza meg az alkalmazandó módszertant. Elemzései, mérései, számításai, esetleg kutatásai alapján megfogalmazott önálló eredményeiről, melyeket magabiztosan, szakmai szempontból helytállóan támaszt alá.

A dolgozat elsődleges célja, hogy a hallgató elsajátítsa az önálló szakmai tevékenység végzéséhez szükséges készségeket, melynek birtokában képes önálló, komplex mérnöki feladatok ellátására a szakiránynak megfelelő műszaki képzési területen.

A diplomamunka feladat jellemzően egy konkrét műszaki probléma komplex elemzésére, és megoldására irányul. A megoldáshoz elvárt a probléma több szempontból, esetleg több különböző módszerrel történő megoldása, és az eredmények összehasonlító elemzése.

A dolgozatok értékelése

A Kőolaj és Földgáz Intézet 2009-ben egységes diplomamunka/szakdolgozat értékelési formát vezetett be mind a 4 féléves képzésben részt vevő MSc szintű (dipolmamunka), mind a 7 féléves képzésben részt vevő BSc szintű (szakdolgozat), valamint szakmérnök hallgatóinál (szakdolgozat).

Az értékelést egy 100 pontos rendszerre alapozza, melyben maximálisan 25 pont adható a dolgozat formai követelményeire és maximum 75 pont adható a műszaki tartalomra. A diplomamunkához, illetve a szakdolgozathoz alkalmas értékelő lap az alábbiakban letölthető, mely az Intézet által kiküldött opponensi felkérő levélben található jelszó segítségével nyitható meg. Az értékelő lapok .xls formátumban férhetők hozzá. Arról, hogy az adott bírálatra kiküldött dolgozat diplomamunka vagy szakdolgozat-e, a dolgozat első részébe bekötött feladatkiírás ad tájékoztatást.

Felhívjuk a Tisztelt Bírálók figyelmét, hogy a diplomamunka/szakdolgozat csak akkorbocsátható védésre, ha a diplomamunka/szakdolgozat kiírás minden pontja teljesítésre került és a munka értéke eléri legalább az 50%-os teljesítményt a 100 pontos pontozási rendszerben! Erről a Bírálónak nyilatkoznia is kell az értékelő lapon.

A DIPLOMAMUNKÁHOZ használható opponensi értékelő lap letöltése.

Download MS Thesis Evaluation Sheet. (MS in Petroleum Engineering)

A SZAKDOLGOZATHOZ használható opponensi értékelő lap letöltése.

Download BSc Thesis Evaluation Sheet. (BSc in specialization oil and gas)

A Földázellátási szakmérnöki SZAKDOLGOZATHOZ használható opponensi értékelő lap letöltése.

Az Olajmérnöki szakmérnöki SZAKDOLGOZATHOZ használható opponensi értékelő lap letöltése.

A Geotermikus szakmérnöki SZAKDOLGOZATHOZ használható opponensi értékelő lap letöltése.

Első lépésként kérjük mentse el a megnyitott dokumentumot az Excel File 'Mentés másként' parancsával. Az elektronikus értékelő lapon csak a sárga háttérrel jelölt cellák tölthetők ki, illetve módosíthatók. Javasoljuk az elektronikus formátum használatát, mivel a munkafüzetbe ellenőrző feltételek is beépítésre kerültek, így egy cellába írt magasabb pontértéknél a rendszer hibaüzenet ad.

Az értékelő lapokat (lehetőség szerint) a bírálat után azonnal kérjük elektronikus formában visszaküldeni a lenti email címre, melyet követően kérjük annak kinyomtatását, alárását és mielőbbi postára adását. Köszönjük.

További kérdésekben a Kőolaj és Földgáz Intézet adminisztrációja ad felvilágosítást.
Elérhetőség:
Galvácsné Szarka Éva előadó
Miskolci Egyetem
Kőolaj és Földgáz Intézet
3515 Miskolc, Egyetemváros 
Telefon: 06-46-565-078
Email: gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu