Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

 

Gáztechnikai laboratórium

A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszékén az 1980-as évek elején a gázipar támogatásával kialakításra került egy gázipari oktatási laboratórium a kor akkori színvonalának megfelelően. Azonban a pénzügyi keretek hiányában a rendszeres felújítás és korszerűsítés elmaradt, a laboratórium fizikai és erkölcsi értelemben is teljes mértékben elavult. A laboratóriumi gyakorlatok így egyre inkább csak az elméleti képzés felé tolódtak. Az elmúlt években azonban változás következett be, mivel kialakult a szakképzési támogatás rendszere, és így az oktatást szívügyüknek tekintő gázipari cégeknek még könnyebbé vált a támogatás "kivitelezése". Az első támogatások 2002-ben érkeztek, azóta folyamatos a laboratórium fejlesztése. A teljes építészeti, épületgépészeti felújítás után 2004-ben megvalósulhatott egy, a gyakorlati képzést szolgáló gázkészülék mérőfal kialakítása is.

Laboratórium célja, feladatai:
Az oktatási laboratórium két fő funkciót lát el. Egyrészt rendelkezésre áll egy 14 fő befogadására alkalmas oktatási rész, ahol a hallgatók a mérésekhez kapcsolódó elméleti ismereteket sajátíthatják el, itt kapott helyet a gázipari szakanyagok gyűjteménye és az oktatáshoz használt metszetek is itt kerültek elhelyezésre. A laboratórium másik részében egy öt mérőállásból álló gázkészülék mérőfal került kialakításra, ahol lehetősége nyílik a hallgatóknak megismerni a korszerű gázkészülékek szerkezeti felépítését, működését, valamint lehetőség van a készülékek hő- és tüzeléstechnikai mérésére is (hőmérleg és hatásfok meghatározása). A laboratórium a hallgatók gyakorlati képzését, és bizonyos, gázkészülékekkel kapcsolatos kutatások elvégzését teszi lehetővé (pl. különböző gázmérő típusok mérési eltéréseinek összehasonlítása, gázkészülékek hálózati nyomás változással összefüggő teljesítmény változása, égéstechnikai paramétereinek változása gáztűzhely, gázkonvektor, falikazán és vízmelegítő berendezések esetén). Sorrendben továbbhaladva egy háztartási gáztűzhely, egy kéményes gázkonvektor, egy fali gázkazán és egy átfolyó rendszerű vízmelegítõ mérési egységei találhatók. Minden mérõállás fel van szerelve egyszerű leolvasást biztosító és digitális adatgyűjtést lehetõvé tevõ műszerekkel is. A digitális jeleket egy központi adatgyűjtő tárolja, mely adatok alapján a mérések könnyen kiértékelhetõk a hallgatók számára. 

Laboratórium felszerelése, műszaki jellemzők:
A laboratóriumban a víz és gáz oldalon beépített, digitális adatgyűjtést és központi feldolgozást is lehetővé tevő, hőmérséklet, nyomás és mennyiség mérésen túl lehetőség nyílik kézi mérőműszerek alkalmazására is. A laboratórium rendelkezik egy Spectra 2000 típusú hordozható füstgázelemzővel, egy MRU Vario Plus típusú biogáz elemző készülékkel, Roline 305 típusú tapintó és Raytec MT4 típusú infra hőmérsékletérzékelővel. A mérésekhez rendelkezésre áll még GMH 3110 típusú barometrikus és túlnyomás mérő műszer, TA35 típusú hődrótos légsebesség mérő, 300 HC típusú gáztartalom mérő, SP100 típusú elektronikus mérleg, TESTO 317-2 típusú kézi gázszivárgás detektor, TESTO 317-3 típusú kézi CO érzékelő berendezés és egy lézeres távolságmérő (12 m-ig). A laboratórium rendelkezik továbbá egy TESTO 875-2 típusú hőkamerával, valamint egy TESTO 319-1 típusú endoszkóp készülékkel, mely a gázberendezések szerkezeti elemeinek vizsgálatához nyújt segítséget. A kézi műszerek alkalmasak továbbá gázkészülékek külső terephelyszínen történő vizsgálatára, elemzésére, működési paramétereinek meghatározására. Biztonságtechnikai oldalról elhelyezésre került egy gázérzékelő berendezés, és egy mesterséges égéstermék elvezető rendszer, melyek a hallgatók oktatását is szolgálják.

A koncepció kidolgozása során különösen fontos volt a biztonságtechnikai paraméterek betartása és betarthatósága, hiszen a laboratórium egy ötszintes épület földszinti helyiségben található, ráadásul egy alacsonyabb szomszédos épületszárny is nagyon közel helyezkedik el. Biztonságtechnikai oldalról elhelyezésre került egy gázérzékelő berendezés, és az égéstermék is mesterségesen távozik a helyiségből. A mérőállások elektromosan össze vannak reteszelve, tehát egyszerre csak egy készülék mérése végezhető a laboratóriumban. Sajnos a terem meglévő adottságai eléggé behatárolták a lehetőségeket, de ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy sikerült egy minden szempontból megfelelő, a mai kor technikai színvonalát elérő, igényesen berendezett gáztechnikai mérőlaboratóriumot létrehoznunk a Miskolci Egyetemen.

A felújításhoz a teljes gázipari szakma segítséget nyújtott. Volt olyan cég, mely pénzügyi támogatással, és olyan is, amelyik gázkészülékekkel, beépítendő műszerekkel, szerelvényekkel támogatta céljaink megvalósítását. Köszönet érte. Támogatóink nevei megtalálhatók a nyitóoldalon.

 

A gázkészülék mérőfal kapcsolási vázlata

A laboratórium az átalakítás előtt...

...és után.

Mérőállások gáztűzhely és konvektor vizsgálatához

 

A 14 férőhelyes oktatási egység

Falikazán vizsgálati mérőállás

Mérőállások az adatgyűjtő egységgel


Geotermikus energia laboratórium

Laboratórium célja, feladatai:
A ME MFK Gázmérnöki Intézeti Tanszéke oktatás és kutatás terén is együttműködést létesített a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziummal a geotermikus energiák és földgáz együttes felhasználásának témakörében. Az együttműködés mind szakmai, mind financiális síkon valósul meg. A Geotermikus energia laboratórium kialakítása 2007 novemberében kezdődött és jelenleg is fejlesztés alatt áll. A Gázmérnöki Intézeti Tanszék, kutatási koncepciói közül, a geotermikus energia hasznosítás elméleti és gyakorlati problémakörében kívánja a kar hallgatóinak szakmai felkészülését kiteljesíteni egy méréseken alapuló adatgyűjtést és feldolgozást is lehetővé tevő laboratórium létesítésével.

Laboratórium felszerelése, műszaki jellemzők:
A laboratóriumban financiális okok miatt jelenleg is fejlesztés alatt áll. 2008 januárjában le lett mélyítve egy 100 m mély hőszivattyús szonda. 2010-ben beépítésre került a hőszivattyús szonda által felszínre kerülő hő mérésére szolgáló input és output oldali hőmérsékletmérő, térfogatáram mérő, nyomásmérő berendezések, valamint ezen berendezések működését összehangoló és a megjelenítést segítő számítógép. A korábban tervbe vett automatikus, mind a kézi beavatkozás monitorozhatósága jelenleg is fejlesztés alatt áll. 2012 decemberében beszerzésre került egy kőzet hővezető-képesség mérő műszer, amelynek számítógépes installálása megtörtént.