Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

 

Szakdolgozat/Diplomamunka adatbázis

Az alábbiakban a Tanszékünkön elkészült és sikeresen megvédett diplomamunkák és szakdolgozatok címei találhatóak a dolgozat beadási dátuma szerint rendezve, a Gázmérnöki Tanszék megalakulásától kezdődően (1993-tól). Az adatbázisban megtalálhatók a régi rendszerű nappali tagozatos (10 féléves) és a Műszaki Földtudományi alapszak (BSc) Olaj- és gázmérnök szakirányos hallgatóinak, Az Olaj- és gázmérnök mesterszakos, valamint a szakirányú továbbképzésben diplomát szerzett hallgatók munkái is.

A diplomatervek a Tanszék könyvtárában tekinthetők meg, előzetes egyeztetés alapján.
A dőlt című diplomamunkák a Miskolci Egyetem Tüzeléstani Tanszékén készültek.

Nappali tagozatos hallgatók diplomamunka címei 1993-tól kezdődően

Év

Cím

Szerző

2021 Himbás rudazatos mélyszivattyú rudazat-ellenőrzési eljárásainak összehasonlítása több szénhidrogén termelő kút esetében Povázsai Mihály (BSc)
2021 CNG töltőállomások fejlesztése Hilyák Zalán (BSc)
2021 Függőleges többfázisú nyomásveszteség számítási eljárások alkalmazása és összehasonlítása egy szénhidrogén termelő kút esetében Csőgör Janka (BSc)
2020 Fánimajori fáklya méretezése a hatályban lévő hazai szabályozás és az amerikai API szabvány alkalmazása mellett Korpos Andríj (MSc)
2020 Kis rétegenergiájú kút termelésoptimalizálása különböző mélyszivattyús tecnológiák alkalmazása esetén Karim Hasan (BSc)
2020 Egy földgáz-kereskedelmi engedélyes feladatai Szűcs Sándor (BSc)
2020 Irányított ferdefúrások kitörésvédelmi sajátosságai Csörgics Marcell Gábor (BSc)
2020 Egy hazai földgáztárolón végzett kapacitás-vizsgálatok kiértékelése különböző tároló-töltöttségek esetében Molnár Barbara (BSc)
2020 Casing Wear kialakulásának és megelőzésének vizsgálata és lehetőségei Angyal Dániel (BSc)
2020 ECD ideális értékének szinten tartása a fúrási paraméterek változtatásával Farkas Flórián (BSc)
2020 Rétegfluidum belépése okozta reológiai változások vizsgálata olajbázisú fúróiszap használata esetében Farkas Kornél (BSc)
2020 Fúróberendezés méretezése és kiválasztása Olej Ferenc (BSc)
2020 Ipari üzem energetikai vizsgálata Balogh Marcell Norbert (BSc)
2020 Keverőgáz kiadási pont létesítése Endrőd csomóponton  Béke Péter Dávid (BSc)
2020 20-100 m3/h teljesítmény közötti gázmérők  távadóval való ellátásának vizsgálata  Kelemen Csaba (BSc)
2020 Földgázszállító vezetékek üzembe helyezését megelőző vizsgálatok, műveletek Kósik Márk (MSc)
2020

Nagyközépnyomású gázelosztó légvezeték kiváltásának vizsgálata

Mészáros Katalin (MSc)
2020 Nagy áramlási sebességű szivárgás számítási módszereinek vizsgálata és az eltérések okának feltárása Veleczki Patrik (BSc)
2020 Északkelet-Magyarország földgázellátásának biztosíthatósága a Beregdaróci betáplálási pont kiesése esetén Farkas Zoltán Patrik (BSc)
2020 Beruházási javaslat előkészítése egy gázelosztói engedélyesnél Balázs Dávid (BSc)
2020

Két szagosító berendezés üzemeltetési tapasztalatainak vizsgálata, javaslat azok hibáinak kiküszöbölésére

Bíró László Dénes (BSc)
2020 A hagyományos béléscsőakasztó rendszerek összevetése a táguló (expandable) béléscsőakasztó rendszerrel Szilágyi Martin (BSc)
2020 WARP és kalcium bázisú fluidumtechnológia összehasonlítása Ponta Péter Ádám (BSc)
2020 Hidrogén gáz hatása a tárolói eszközrendszerre Papp Cintia (BSc)
2020 Aminos gázelőkészítő technológia modellezése és vizsgálata Aspen HYSYS szoftverrel Nagy Krisztián Péter (BSc)
2020 CAMCO BK1 ¼ típusú szelep CFD vizsgálata dinamikus körülmények között Magyar Veronika (BSc)
2020 Gázkutaknál előforduló gázhidrátosodással kapcsolatos problémák és lehetséges megoldások Laurincz Zoltán (BSc)
2020 Nehézolajok folyási tulajdonságainak javítása kémiai adalékanyagokkal Csákai Lajos (BSc)
2020 Ipari park földgázellátása Tomkóné Nyiri Katalin (BSc)
2019
PE anyagú gázelosztó vezetékek nyomvonalának utólagos meghatározása Balogh Csaba (MSc)
2019
Mérés távadat átviteli rendszerek működése az az elosztói engedélyesnél ipari nagyfogyasztók esetén Farkas-Szebeni Tamás (MSc)
2019
Diósgyőri fűtőmű szolgáltatási területén található panelépületek energetikai vizsgálata, valamint a korszerűsítésük lehetőségei Gáti-Kiss Dániel (MSc)
2019
Település pébégáz tartálypark technológiáinak fejlesztési lehetőségei Hornyák Anett (MSc)
2019
A geotermikus energia hasznosítása és további lehetőségei Miskolcon Kupás Eleonóra (MSc)
2019
Gázfogyasztó berendezések. Egyidejűségi tényező hatása a gázmérésre László Dávid (MSc)
2019
Kardoskúti nyomáscsökkentő állomáson tapasztalt üzemeltetési anomáliák elemzése és megoldási javaslatok Páll Laura (MSc)
2019
Lakóépület geotermikus viszonyainak földtani értékelése, és talajszondás hőszivattyús rendszerének hőtechnikai méretezése Szabó Balázs (MSc)
2019
Nagyipari fogyasztó földgáz kereskedelmének és gazdaságos beszerzési modelljének bemutatása Tamás Kitti (MSc)
2019
Két szagosító berendezés üzemeltetési tapasztalatainak vizsgálata, javaslat azok hibáinak kiküszöbölésére Bíró László Dénes(BSc)
2019
Speciális kútszerkezet hatása geotermikus kút hőmérsékletviszonyaira Bodnár Martin(BSc)
2019
A gázelosztó vezetékek hálózatellenőrzési tevékenységének tervezési és nyilvántartási rendszerének vizsgálata Juhász Martin Roland (BSc)
2019
Távvezeték tisztításának szerepe az üzemeltetésben Kiss Martin (BSc)
2019
Földhőszivattyúk elhelyezése sűrűn lakott agglomerációkban Kótai Viktor (BSc)
2019
A lefúvatás nélküli görényezés ismertetése, az eddigi eredmények összefoglalása, kiértékelése Mészáros Tibor (BSc)
2019
Műszaki-karbantartási tevékenység erőforrás kihasználásának optimalizálása PB-gáz töltőüzemben Nagy Márk (BSc)
2019
Intelligens görényezési technológia etiléngázt szállító távvezetéken Tállai Dániel Balázs (BSc)
2019
Földalatti gáztároló segédüzemi berendezésének bővítése Tóth Eszter (BSc)
2019
Gázszétválasztó rendszer modellezése Zsemkó Ádám (BSc)
2018
Az FGSZ Zrt. g ázszállító rendszerén végzett intelligens görényezési vizsgálat bemutatása és kiértékelése Ágotha Soma (BSc)
2018
Study on future EU plans for gas supply to the Central and Eastern European Region, with focus on Gas price formation Buslig László Zsolt (BSc)
2018
A földgáz-igények múltbeli és várható jövőbeni trendjei Magyarországon Gyula Ádám (BSc)
2018
A 20-100 m3/óra teljesítményű gázmérők távfelügyeletének üzemeltetési tapasztalatai Hajnal-Pap Viktor (BSc)
2018
A Pusztaedericsi Földgáztároló kapacitásbővítéséhez szükséges gyűjtővezeték tervezése, méretezése Ihász Bence (BSc)
2018
Egyensúlytartás egy földgázelosztói engedélyes elosztási területén Juhász Levente (BSc)
2018
LNG terminálok létesítésének vizsgálata régiónkban

Kálmán Krisztián (BSc)

2018
Nem szabályozott gázkiáramlások vizsgálata, a kiáramlott gáz biztonságtechnikai és környezetvédelmi következményei Kertész Péter (BSc)
2018
Nyomásszabályozó állomások kockázat alapú üzemeltetése Király Bertalan (BSc)
2018
A hálózatellenőrzés a földgázelosztásban

Kukk István (BSc)

2018
Földgázelosztó hálózatra telepített CNG töltőállomás létesítése Laczkó Attila (BSc)
2018
Olajkísérő gázok földgázhálózati gázminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata Matyi Henriett (BSc)
2018
Összehasonlító műszaki és gazdasági elemzés gázkazán kontra földhőszivattyú családi házak fűtésrendszerénél Nagy András János (BSc)
2018
A hazai gáztávvezetékek tisztításának szerepe az üzemeltetésben Stefán Ákos (BSc)
2018
Üzemviteli méréstechnika az elosztó hálózatok esetén Szabó Zita (BSc)
2018
A régiónkat érintő LNG-s fejlesztések és az FGSz Zrt. rendszerével való kapcsolat elemzése Szenei Gábor (BSc)
2018
A Móraváros Dorozsma mező olajkísérő gázok szanki dúsítóra történő átforgatásának hatása a szanki nulla pontra Tokár Cintia Gabriella (BSc)
2018
A biogáz tisztításának és elosztóhálózati betáplálásának vizsgálata Borbás Gyula (MSc)
2018
Gázkutak beáramlási görbéinek meghatározása a Hajdúszoboszlói gáztároló esetében Elchlinger Ákos (MSc)
2018
A földgáz alapú közlekedés technológiai és gazdasági elemzése Gácsi Mihály (MSc)
2018
Kapacitás lekötési stratégia kialakítása 100 %-ban hőfokfüggő felhasználó esetében Ginovszky Máté (MSc)
2018
Kondenzációs kazánok gázátadó állomások fűtési rendszerében történő alkalmazása Holhós Péter (MSc)
2018
Intelligens görényezéssel történő vizsgálat szerepe a vezetékek üzemeltetésében, intelligens görények típusai, kimutatható hibák, és azok pontossága Kiss Bence (MSc)
2018
A távvezeték és a talaj hőátadásának vizsgálata, az elméleti eredmények gyakorlati vizsgálata, összefüggések feltárása Kovács Ágnes (MSc)
2018
Az "okos" szivárgásellenőrzés alkalmazásának lehetőségei a gázelosztó vezeték hálózatellenőrzése során Milánkovicsh Attila (MSc)
2018
PE anyagú gázelosztó vezetékek nyomvonalának utólagos meghatározása Ökrös Bence (MSc)
2018
Numerical analysis of geothermal energy production from abandoned hydrocarbon wells Pap József (MScEn)
2018
Gázmérnök hitelesítési eljárása, a teljesítmény alapján történő hitelesítésre való áttérés lehetőségének elemzése Tóth Péter (MSc)
2017
Membrános gázmérők azonosítási és nyomkövetési informatikai rendszere Balog Lóránd (BSc)
2017
Földgáz csatlakozási díj rendeletek változásainak hatása a gázelosztó vezetéki beruházásoknál Csernyák Dóra Zsanett (BSc)
2017
A Hajdúszoboszlói Földgáztároló besajtolási folyamatának energetikai elemzése Hornyák Anett (BSc)
2017
A geotermikus energia szerepe a miskolci távhőszolgáltatásban Huszka Máté (BSc)
2017
Az okos gázmérés lehetőségei a lakossági szektorban

Kelemen Bálint (BSc)

2017
Különböző kialakítású gázátadó állomások vizsgálata és elemzése

Ott András (BSc)

2017
Villamos energiatermelés lehetőségei a rendelkezésre álló inertes gázok hasznosításával Szaniszló László (BSc)
2017
Az algyői gázüzemi technológia bővítési javaslatai az egységes európai gázminőségi szabvány tükrében Tanács Bence (BSc)
2017
Az LNG, mint alternatív közlekedési üzemanyag Ujlaki István (BSc)
2017
Biogáz üzemanyagként történő hasznosítási lehetőségének vizsgálata Agárdi Máté (MSc)
2017
Földgázszállító vezetékek meghibásodásai, intelligens görényezése és kiértékelési módszerek összehasonlítása Bodnár Balázs (MSc)
2017
Földgázszagosítási technológia a hazai földgázellátásban Hunyor Álnmos (MSc)
2017
Gázturbinás erőmű gázfelhasználásának hatékonyságjavítása Kaczur Illés (MSc)
2017
CO2 és H2S mentesítő technológiák modellezése az Algyői Gázüzemben Körtély Richárd József (MSc)
2017
Gázelosztó hálózatok nyomásviszonyai és szivárgási veszteségei közötti összefüggések vizsgálata Lány Ádám (MSc)
2017
Az Ukrán beszállítási útvonal megszűnése, az Északi Áramlat kapacitásbővítése és Török Áramlat változatok elemzése, hatása Magyarországra és a rgiónkra Seres Lehel (MSc)
2017
Szakaszolási elvek és gyakorlati eljárások ismertetése és elemzése Szolyák Zsuzsanna (MSc)
2017
Gázpiaci adatcsere felépítése és jelentősége a gázpiac működtetésében Tóth Tibor Dániel (MSc)
2016
Földgázpiaci liberalizáció hatása a kisfogyasztói értékesítési piacra 2007-2015 között különös tekintettel a FŐGÁZ Zrt-re Bakonyi Ágnes (BSc)
2016
Biogáz betáplálás középnyomású gázelosztó hálózatba Borbás Gyula(BSc)
2016
Egy ipari gázfelhasználó fűtési energiafogyasztásának felülvizsgálata Borsodi Eszter (BSc)
2016
A Békési Regionális Gázrendszer fogyasztási igényeinek kielégítése, eddig figyelembe nem vett, távolabbi szén-hidrogén források bevonásával Ducsai Róbert (BSc)
2016
Mérés távadat átviteli rendszerek működése egy elosztói engedélyesnél Farkas-Szebeni Tamás (BSc)
2016
Intelligens terepi berendezések bemutatása egy gázelosztó hálózaton Gácsi Mihály (BSc)
2016
A CNG gázautózás lehetőségei Magyarországon Kazup Anikó Dóra (BSc)
2016
Intelligens görényezési vizsgálat bemutatása és kiértékelése a Nagykanizsa-Becsehely gázvezetéken Kiss Bence (BSc)
2016
Gázturbinák füstgáz hőenergiájának hasznosítása Krakkai Levente (BSc)
2016
Maintenance of Industrial Gas Pressure Regulating Stations Levin Keith Michael (BSc)
2016
Gázátadó állomások fűtőgáz felhasználásának vizsgálata Páll Laura (BSc)
2016
Egy gázüzem technológiai blokk hűtési rendszerének optimalizálása Sarkadi Zoltán (BSc)
2016
Földgázalapú hőszivattyúk alkalmazásának feltételei Magyarországon Szabó Katalin (BSc)
2016
Falugázos rendszer tartályparki gáztechnológiájának műszaki átalakítása talajvízzel sújtott területen Tóth Balázs (BSc)
2016
A hazai regionális gáztávvezetéki interkonnektor projektek elemzése Varga Péter Imre (BSc)
2016
Távfűtőmű energetikai struktúrájának változása Vígh Péter (BSc)
2016
Szénhidrogén vezetékek korrózióvédelmi felülvizsgálata Bári Viktor (MSc)
2016
Javaslat a Zsana Földalatti Gáztároló technológiai rendszerének átalakítására Erdei Tamás (MSc)
2016
A közszolgáltatású gázokra vonatkozó új szabványnak való megfelelés az algyői „0” ponton Hajdú Gergely (MSc)
2016
Gázgyűjtő állomás kapacitásának vizsgálata új kutak termelésbe állításának céljából Kazai Levente (MSc)
2016
Földgázszagosító anyagok hatásának vizsgálata Kiss Réka (MSc)
2016
Szén-dioxid szállító távvezeték tervezése és szimulációja gázdúsító üzemben leválasztott szén-dioxid elszállítására Kovács Gábor (MSc)
2016
Hőmérsékletváltozással kapcsolatos vizsgálatok a Mosonmagyaróvár-Tatabánya 2 gázszállító vezetékrendszeren Rosta Balázs (MSc)
2016
Geotermikus kutak hőveszteség-számítására kidolgozott eljárások alkalmazhatóságának vizsgálata Sas Tamás (MSc)
2015
Nyomás allati javítási technológiák a gázelosztás területén Brevák Tamás (BSc)
2015
Feltárásos és feltárás nélküli gázvezeték rekonstrukciók Gyurán Mónika (BSc)
2015
A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban Kabdebon Balázs (BSc)
2015
A Százhalombatta-Tiszaújváros közötti DN150/DN200 termékvezeték szállítókapacitásának növelése, az eredmények kiértékelése Kovács Ágnes (BSc)
2015
A V4 országok földgázfelhasználásának összehasonlítása és elemzése László Attila (BSc)
2015
Kiváltásra kerülő távvezetéki szakasz oktatási és tesztelési célú átalakíthatóságának vizsgálata Ökrös Bence (BSc)
2015
Hálózati nyomásszabályozó állomások téli és nyári üzemviszonyai a Főgáz Földgázelosztási Kft-nél Sándor Tamás (BSc)
2015
Gázturbinás egység üzemviteli paramétereinek vizsgálata Kaczur Illés (BSc)
2015
Termelői földgáz elosztóhálózatba történő közvetlen betáplálása Lány Ádám (BSc)
2015
Nem szabványos minőségű földgázok alkalmazásának lehetőségei a gázautózásban Miklós Evelin (BSc)
2015
Nyomás alatti csőjavítási technológia alkalmazásának előnyei és korlátai Pásztor Roland (BSc)
2015
Házi gáznyomás-szabályozó által lefúvatott gázmennyiség vizsgálata Szolyák Zsuzsanna (BSc)
2015
CHP egység átalakításának értékelése Tóth Péter (BSc)
2015
Szennyvíziszapból származó biogáz és biometán hasznosítása Tóth Tibor Dániel (BSc)
2015
Mesterséges földhő rendszer eletromos áram termelési lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon Vízkeleti Anna (BSc)
2015
A HAG vezeték szerepe a hazai földgázellátásban Galyas Anna Bella (MSc)
2015
Gázgyűjtő állomás kapacitásának vizsgálata új kutak termelésbe állításának céljából Kazai Levente (MSc)
2015
Szén-dioxid szállító távvezeték tervezése és szimulációja gázdúsító üzemben leválasztott szén-dioxid elszállítására Kovács Gábor (MSc)
2015
Gázkonvektoros fűtésű épület energetikai rekonstrukciója Peszeki Dóra Judit (MSc)
2015
A budapesti körvezeték szerepe a hazai földgázszállító rendszerben Rejtő Renáta (MSc)
2015
Az új szlovák-magyar interkonnektor várható szerepe a hazai földgázszállító rendszerben Soltész Anita (MSc)
2015
Telephelyi szolgáltatás a változó földgázpiacon Sólyom Pál Dávid (MSc)
2015
A hálózati szivárgás jelentősége egy elosztói engedélyesnél Tomkó József (MSc)
2014
Gázszállító távvezetékek állapot értékelése Nagy Szabolcs (BSc)
2014
Lakóépület energetikai korszerűsítésének vizsgálata Szászvaipap Norbert István (BSc)
2014
Falugáz rendszerek földgázelosztó rendszerré történő átalakítása Tősér Patrik (BSc)
2014
Épület belső gázellátásának komplex tervezése Kuttor Ákos (MSc)
2014
Szén-monoxid mérgezések tapasztalatai a hatályos szabályozás tükrében Agárdi Máté (BSc)
2014
Acél vezetékek hibavizsgálata Balogh Szilvia (BSc)
2014
Gázelosztó hálózatok gázveszteségeinek minimalizálásának lehetőségei Kövér Csaba (BSc)
2014
Körzeti nyomásszabályozó állomások biztonságos működésének kockázat elemzése Szakál Gyöngy (MSc)
2013
Kútpálya kialakítás hatása nagymélységű geotermikus kutaknál Baráth Tibor (MSc)
2013
Az Európai Unió és Magyarország energiapolitikájának elemzése az 1980-tól 2050-ig terjedő időszakban Miczán Zoltán (MSc)

2013

Biogáz minőségének vizsgálata földgázhálózati betápláláshoz Galyas Anna Bella (BSc)
2013
A szén-dioxid kibocsátás és az energetikai struktúra közötti összefüggések Kiss Réka (BSc)
2013
A Smart Metering szerepe Európa és Magyarország gázellátásában Peszeki Dóra Judit (BSc)

2013

Gázvezeték szakasz lefúvatásának és fáklyázásának tervezési folyamata Rejtő Renáta (BSc)
2012
Biometán, mint gépjármű üzemanyag alkalmazásának vizsgálata Horváth Ádám Péter (MSc)
2012
Intelligens görényezési eljárás gáztávvezeték esetén Lipták Edina Mária (MSc)
2012
Szén-dioxid távvezetékek létesítése, elemzése Takács Péter (MSc)
2012
Kéményméretezés szimulációs program segítségével Babinszki Réka (BSc)
2012
Az Ózdi Acélművek Kft. földgázellátó rendszerének felülvizsgálata Bornemissza Gábor (BSc)
2012
Gázelosztó vezetékek bővítésével kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység Csanádi Dániel (BSc)
2012
Munkairányítási rendszer kialakíthatósága az elosztói engedélyes működésében Enyedi Imre (BSc)
2012
A műszaki ellenőr és a műszaki vezető feladatai a gázelosztó vezeték építése során Fabók Péter (BSc)
2012
Nyomásszabályozó állomások hibái és hibaelhárításuk Fintor György (BSc)
2012
Sajólád-Gyömrőpuszta kisnyomású gázelosztó hálózat vizsgálata és nyomásszabályozó állomásának rekonstrukciója Horváth Gábor Zsolt (BSc)
2012
Hálózati és mérési különbözet minimalizálása a 2011. évi HMK csökkentési program keretében Kakuk Péter (BSc)
2012
Hálózat méretezés a gyakorlatban Kerekes János (BSc)
2012
Nyílt égésterű gázberendezések levegőellátására vonatkozó előírások elemzése és azok gyakorlati alkalmazása Kis Milán (BSc)
2012
A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Kun Dávid (BSc)
2012
Geological storage of Carbon-dioxide Kurgyis Kata (BSc)
2012
Gázszállító távvezetékek nyomáspróbája és üzembe helyezése Molnár Péter (BSc)
2012
Gázszállító vezetékek nyomáspróbája Pataki Ádám (BSc)
2012
Üzemzavar elhárítás középnyomású PE gázelosztó hálózaton Petró Sándor (BSc)
2012
Gáztávvezeték szakasz lefúvatásának, fáklyázásának tervezése Soltész Anita (BSc)
2012
Földgáz üzemű hőszivattyúk vizsgálata Sólyom Pál Dávid (BSc)
2012
Gázelosztó hálózatok hibaelhárítása Székely Zoltán Péter (BSc)
2012
Földgázelosztó hálózatok felügyelete Tolnai Zsolt (BSc)
2012
Gázelosztó hálózatok nyomvonal-ellenőrzése Tomkó József (BSc)
2012
Algyő Főgyűjtő-i gázforgalmazó rendszer metanol adagolásának felülvizsgálata Varga Tamás (BSc)
2012
A V4 tagországok gázár szabályozási gyakorlatának vizsgálata Dudás Gábor Miklós (MSc)
2012
Az E.ON Földgáz Storage Hajdúszoboszlói Földalatti Tároló üzemeltetése, fellépő műszaki problémák, ezek megoldása Bíró Attila Bálint (BSc)
2012
Üllés kihozatal növelés hatása Algyő "0" ponti gázok minőségére Dobó Zoltán (BSc)
2012
Közintézmény belső gázellátásának tanulmányterve Monostori Tibor (BSc)
2012
Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme Pingor Petronella (BSc)
2012
A Földgázszállító Zrt-nél alkalmazott lefúvatási-fáklyázási technológiák Rónai Tímea (BSc)
2012
Kereskedelem a földgáztőzsdén Szegedi Szabolcs (BSc)
2012
Európa és Magyarország energetikai stratégiája 2030-ig Tóth Olovér Béla (BSc)
2012
Készletbecslési eljárások, Magyarország geotermikus potenciáljának meghatározása Harda Nikoletta (BSc)
2012
Gravitációs huzatú, kéménybe kötött és zárt égésterű gázkonvektoros fűtések energiahatékonysági, biztonsági és környezetvédelmi szempontok szerinti értékelése Nagy Csilla (BSc)
2012
Szivárgáskutatás gázelosztó hálózaton Nagy Károly Gábor (BSc)
2012
Gázelőkészítő technológia átalakítása Orbán Attila (BSc)
2012
Profil alapú allokálás, mint gázpiaci elszámolási eljárás Vasas Miklós (BSc)
2011
Magas CO2 tartalmú földgázok előkészítésének aspektusai Bibó-Szurkos Ferenc
2011
Gázelosztó vezetékszakasz rekonstrukciójának tervezése Demeter Attila
2011
Üzemelő gázelosztó hálózat terveszerű ellenőrzése Somogyi Tamás
2011
A budapesti körvezeték kapacitásviszonyai a köztelmúltban végrehajtott bővítés utáni állapotban Erdész Attila (BSc)
2011
Biogáz alkalmazhatósága a földgázellátásban Kiss Dávid (BSc)

2010

Földgázszállító rendszer gázátadó állomásaira vonatkozó napi nominálások bizonytalansága Dávid Ferenc

2010

Gázvezetékek meghibásodásának kockázata Fieder Attila

2010

Az algyői kompresszortelepek vizsgálata

Köteles Tünde

2010

Megújuló energiák alkalmazhatósága lakóépületek hőellátásában

Leskó Péter

2010

Helyhez kötött pontforrások légszennyezésének elemzése az E.ON Földgáz Storage Zrt. földalatti gáztárolóinál

Lékó Csaba

2010

A Pusztaederics FGT gázkútjainak áramlástani vizsgálata a kúttalptól a gyűjtővezetékig

Szabó Balázs

2010

Gázátadó állomások geotermikus fűtésének aspektusai

Szívós Béla

2010

Depóniagázok hasznosíthatósága a távhőellátásban

Antal István (BSc)

2010

A földgázár alakulásának vizsgálata a liberalizált földgázpiacon

Dudás Gábor Miklós (BSc)

2010

A nemesbikki kompresszorállomás által kibocsátott környezetterhelő és ÜHG gázok alakulása a közelmúltben végrehajtott rekonstrukció eredményeképpen

Gulyás Ferenc (BSc)

2010

Hazai autógáz rendszerek vizsgálata

Horváth Ádám Péter (BSc)

2010

Gázelosztó rendszerek kapacitásvizsgálata

Kis László (BSc)

2010

Kismélységű geotermikus energia hasznosítása hőszivattyúval

Kulcsár Levente (BSc)

2010

A Kardoskúti Üzem nagy víztartalmú CH kutak hőhasznosítása

Lipták Edina (BSc)

2010

A hajdúszoboszlói FGT gázkútjainak áramlástani vizsgálata kúttalptól a gyűjtővezetékig

Pinczés Imre (BSc)

2010

Az algyői gáztechnológia gázelőkészítési módszereinek vizsgálata

Szél Szilveszter (BSc)

2010

A városföldi kompresszorállomás feladatainak és szerepének változása

Takács Péter (BSc)

2010

Egy falugáz rendszer üzemeltetési tapasztalatai

Vincze Zsuzsanna (BSc)

2009
A földgáztárolás kérdései Magyarországon, különös tekintettel a Hajdúszoboszlói Földgáz Üzemre Busku Imre
2009
A földgáz-nagykereskedelem Magyarországon Kovács Róbert
2009
Földgázipari glikolregeneráló technológiai méretezése Chikán László

2008

A Testvériség gáztávvezeték szállítókapacitásának vizsgálata

Juhász Gábor

2008

Gázelosztó vezetékek rekonstrukciója

Ruzsa Péter

2007
Háztartási égéstermék-elvezető rendszerek méretezése Balogh Anikó
2007
Polietilén gázelosztó vezetékek anyagvizsgálatai Házi Katalin
2007
Vásárosnamény térségében tervezett gázturbinás erőmű földgázellátása Láda Gábor

2006

A pébégáz vízzel történõ szennyezõdése

Balog Gusztáv Gergõ

2006

A hajdúszoboszlói földgáztároló gázkútjainak hõmérsékletviszonyai

Czike Zsigmond

2006

Termikus szolár-rendszer és létesítésa a Miskolci Egyetem egyik kollégiumán

Nagy István

2006

Korrózió elleni védõbevonatok alkalmazhatóságának vizsgálata

Soltész Zoltán

2006

A hajdúszoboszlói kompresszorállomás létesítésének fázisai

Tógyer Zsolt

2006

Technológiai eredetû gázveszteségek meghatározása

Záborczki István

2006

A GAFOEL gázfogyasztás elõrejelzõ szoftver alkalmazása az ellátástervezésben

Lukács Attila

2005

A piacnyitás következtében a földgáz ár- és tarifarendszerében bekövetkezett változások elemzése

Huszti Árpád

2005

Egy ipari gázfogyasztó gázellátó rendszerének feltérképezése az Ózdi Acélmű Kft. példáján keresztül

Redele Csaba

2005

Zárt ciklusú geotermikus energiát termelő kút hőmérsékletviszonyainak meghatározása

Szabó Annamária

2005

A Mosonmagyaróváron telepített gázturbina meghajtású centrifugálkompresszorok üzemeltetési tapasztalatai

Varga Gyula Gábor

2004

Gázmennyiség-mérésre használt mérőeszközök vizsgálata

Brunáczki Lóránt

2004

Kapcsolt energiatermelés gázmotorral

Fekete Gábor

2004

Ausztria és Magyarország gázpiacának összehasonlítása

Hajdusik László

2004

A TGAS szoftver alkalmazásának vizsgálata a rendszerirányításban

Mencsik Ágnes

2004

A MIHŐ Kft. Fűtőművében elhelyezett HDK 12000 és HDK 2000 típusú gőzkazánok hőtechnikai vizsgálata

Orosz Enikő

2004

Kisteljesítményű gázkészülékek levegőterhelése

Sajtos Levente

2004

Geotermális energia termelése és hasznosítása Magyarországon

Soltész Richárd

2004

A tevékenységek szétválasztása gázszolgáltató társaságoknál a liberalizált földgázpiacon

Virág Zsolt

2003

Csővezetékek biztonságának értelmezése és élettartam menedzselése

Balla Andrea

2003

Gázszolgáltatók teljesítménygazdálkodása

Bihary Edina

2003

Egy gázszolgáltató gázforgalmazásának és gázmérlegének jellemzése

Blum László

2003

Geotermikus energia termelése CH-meddő kutakból

Kiss Szabolcs Balázs

2003

Gáznyomás-szabályozás Magyarországon és Dániában

Rakonczai Balázs

2003

Hazai csőtisztító technológiák ismertetése

Venyige Péter Ernő

2002

Távfűtőrendszer energetikai elemzése

Csolák Csaba

2002

Földgáz és biogáz tüzelésű kazán összehasonlító elemzése

Kovács Ákos

2002

A magyar és a dán gázpiac liberalizációjának összehasonlítása

Kovács Szandra

2002

Tanulmány a vevőközpontú szemléletű gázszolgáltató vállalatról

Mezősi Katalin

2002

Tanulmány csővezetékszakasz hagyományos és új vezeték kiépítésével megvalósuló rekonstrukciójáról

Nádas Gábor

2002

A hazai gázszállító rendszer kompresszorállomásainak szállítási feladatai. Jelleggörbék leképezése a TGASWIN szoftveren.

Örkényi Levente Zoltán

2002

Ipari gázégők károsanyag kibocsátása

Simárszki Gábor

2002

Helyzetkép Magyarország geotermikus energiatermelésének mai állapotáról

Sorosi István

2002

Az EU gázkészülékekre vonatkozó irányelveinek elemzése, melegvizes kazán hatásfok mérése

Szunyog István

2002

Környezetbarát energiahasznosítás lehetőségei. Egy konkrét hőszivattyús energiahasznosítás lehetőségei.

Tamás Zsuzsanna

2001

Szimuláció alkalmazása a gázszolgáltatók hálózatfejlesztési tevékenységében

Farkas Péter

2001

Szénhidrogénszállító vezetékek korróziós hibái, diagnosztizálási és javítási módszerei

Gömöri Zoltán

2001

Feltárásos és feltárás nélküli technológiák összehasonlítása

Jobbágy Gábor

2001

Minőségbiztosítás a TIGÁZ Rt. minőségbiztosítási rendszerén keresztül

Kiss Róbert

2001

Termelőkútban áramló gáz hőmérséklet- és nyomáseloszlásának számítása

Kurucz Emese

2001

A minőségügy szerepe a felsőoktatásban

Miklós Zoltán

2001

Kompresszorállomások a MOL Rt. földgázszállító távvezeték rendszerén

Monok Gábor

2001

Vaillant gázkészülékek, fűtési hőigény számítása és a hőigény kielégítése Vaillant gázkészülékekkel

Ódor Sándor

2001

Gázkitörések alkalmával keletkező nagy sebességű súrlódásos gázáramlás vizsgálata

Rábai Henrietta

2001

Szénhidrogénszállító csővezetékek üzembiztonsága

Szántó Ilona

2001

Égéstermék- elvezető rendszerek méretezése számítógépes szimulációs modellel

Szatmári Vilmos

2001

A spanyol gázipar és a liberalizáció

Tömösközy Márk Zsolt

2001

A Hsz- 52. sz. kút nyomás és hőmérséklet viszonyainak elemzése

Vadászi Marianna

2000

Gázmotorra alapozott kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő rendszerek

Bán Zoltán

2000

Szénhidrogén-szállító vezetékek korróziós diagnosztikai vizsgálata

Bencze András Ivó

2000

Gázelosztó vezeték tervezése

Bertus József

2000

Hálózatellenőrzés a Fővárosi Gázművek Rt.-nél

Kovács Ágnes

2000

A közép-alföldi magas inerttartalmú földgázok előkészítése

Lukács Ottó

2000

A földgáz tarifarendszerének vizsgálata

Mörcz Andrea

2000

Földgázszagosítási tevékenység a gázszállító rendszeren

Nagy Zoltán

2000

Biogáz termelő rendszer vizsgálata

Pócsik Beáta

2000

Inertes gázok termelési és felhasználási körülményeinek elemzése

Tóth B. Richárd

2000

Gázmérlegek elemzése és diszpécser tevékenységek

Viktor Veronika

1999

Föld alatti gáztárolás

Árvai Gábor

1999

Napi gázfogyasztások elemzése

Csete Katalin

1999

Kombinált napkollektor-földgáz berendezések

Imre Gábor

1999

Kistartályos pébégáz ellátó rendszerek

Kádár Szilárd

1999

Gázszabványok Magyarországon és az EU-ban

Kiss Balázs

1999

Vezetékes földgázellátás alternatívái

Kiss Gábor

1999

Gázbesajtoló kút hőmérsékleti viszonyai

Kóródy Gergő

1999

Katasztrófa, havária esemény hatásai és következményei

Kovács Dóra

1999

Geotermikus energia helyzete a világon és Magyarországon

Nagy Éva

1999

Gázelosztó hálózatok telemechanikai rendszerei

Otrosinka Bernadett

1999

Kistartályos pébégáz ellátó rendszerek műszaki és jogi kérdései

Pavlikovics Beáta

1999

Gáztermelő kút hőmérsékleti viszonyai

Szabó Miklós

1999

A gázszolgáltatás engedélyezésének magyar és brit gyakorlata

Szilágyi Róbert

1999

Hibák és hibaelhárítás gázelosztó vezetékeken

Tóth Ákos

1998

Csőtávvezetékek szárítási és tisztítási technológiái

Györgyik Róbert

1998

Többlakásos társasház fűtési rendszere

Kolumbán Krisztián

1998

A Zsanai Földalatti Gáztároló gázszárító technológiájának vizsgálata

Németh Zoltán

1998

Gázszállító csővezetékbe épített turbinás áramlásmérők üzemviszonyai

Novotny Zoltán

1998

Gázvezetékre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerek összehasonlítása

Radványi Kriszta

1998

Csővezetékek rehabilitációjának lehetséges módszerei

Ringhofer Gábor

1998

Gáz alatti munkavégzés a gázszolgáltatás területén

Szilágyi Csaba

1997

A besajtolt víz hőmérsékletének és nyomásának alakulása egy besajtoló kútban

Andrecsik Anita

1997

Acél gázvezetékek korrózió elleni védelme

Chován Péter

1997

Távfűtéses lakóépületek hőellátásának földgázüzemű kiváltása

Demes Zoltán

1997

Egy hévíztermelő kút hőmérséklet-eloszlásának vizsgálata

Domonyik Szabolcs

1997

Szeged város gázfogyasztásának elemzése

Ember Péter

1997

A digitális térképezés és hálózat-nyilvántartás lehetőségei a gázszolgáltatásban

Fodor András

1997

A KÖGÁZ Rt. gázgazdálkodásának elemzése

Fodorné Kovács Andrea

1997

PE gázelosztó-vezetékek szilárdsági méretezése

Gammer Mariann

1997

Az LNG technológia és magyarországi lehetőségei

Horánszky Beáta

1997

A háztartási gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetése

Leskó Péter

1997

A dorogi gázátadó állomásról üzemeltetett gázellátó rendszer hidraulikai felülvizsgálata

Marusionszky Nándor

1997

A Miskolci Fűtőmű Kft. 12 t/h gőz-termelésű kazánja tüzelési és tápvíz-előmelegítési rendszerének korszerűsítése

Mészáros Anikó

1997

Lakóépületek energetikai vizsgálata

Németh Mónika

1997

A Zsanai Földalatti Gáztároló és a hozzá kapcsolódó gázelőkésztő technológia vizsgálata

Petró László

1997

Háztartási tüzelőberendezések károsanyag kibocsátása

Széplasz Szilárd

1997

Terval gáznyomásszabályozó irányítása

Szilágyi Donát

1997

Földgázkeverékek fázisviszonyainak vizsgálata a Soave-Redlich-Kwong állapotegyenlettel

Varga Tibor

1996

Kemény polietilén csövek hegesztési varratainak a csővezeték áramlási ellenállására gyakorolt hatása

Bedő Albin Zoltán

1996

Gázelosztó-rendszerek tervezésének és létesítésének magyar és osztrák gyakorlata

Bundschu Zsolt

1996

Vaillant gázkészülékek vizsgálata

Dencs László

1996

Családi ház kistartályos gázellátásának, használati melegvízellátásának és fűtési rendszerének tervezése

Kiss László

1996

A nyíregyházi 107. sz. Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet olajtüzelésű hőellátó rendszerének kiváltása földgáztüzelésű berendezésekkel

Kovács Attila

1996

Falugáz rendszer tervezése

Magyari Rita

1996

Távvezetékek intelligens csőgörényezése

Orgován Zsolt

1996

Kombinált hő- és áramtermelő berendezés a Keszthely Városi Kórházban

Sándor Balázs

1995

A magyarországi gázautózás lehetőségei

Bakó Attila

1995

A csatlakozó csővezeték tervezésének és létesítésének magyar és osztrák gyakorlata

Benedek Lajos

1995

A nagykanizsai gázszolgáltató hálózat telemechanikai rendszerének korszerűsítési javaslatai

Burján Zoltán

1995

Az országos gázszállító rendszer gázátadóira az 1980-as években készült fogyasztási prognózisok elemzése

Jobbágy Béla

1995

A membrános gázmennyiségmérés aktuális problémái

Lancz Jenő

1995

Baranya megye gázellátásának minőségi és mennyiségi elemzése

Szőke Ildikó

1995

A Pécsi Erőmű Rt. kazánjai tüzelési rendszerének korszerűsítése

Virányi Tibor

1994

Hibaelhárítás a gázszolgáltatás területén

Augusztin Judit

1994

Savanyú gázok előkészítő technológiái

Dávid Bernadett

1994

LAVAL fúvóka tervezése

Donáth Levente

1994

Szeged-1 gázsapkás kőolaj-telep művelési állapotának vizsgálata

Kerékgyártó Zoltán

1994

Információáramlás a gázelosztó hálózatok üzemeltetésénél

Kulman Róbert

1994

Földgáz-pébégáz alternatív üzemű injekroros égő keverési tulajdonságainak vizsgálata

Lányi Tibor

1994

(nincs adat)

Márkus Csilla

1994

A Barátság II. kőolajvezeték kiváltásra kerülő szakaszának gázvezetékként történő hasznosítása

Meggyes Noémi

1994

Gázszállító távvezeték egyik lefúvató vezetékének tervezése

Mihály Gábor

1994

Függőleges és vízszintes kutak használata a gáztárolók kialakításánál

Németh Viktor

1994

A Zalakerámia Rt. Tófeji üzeme energiaellátó rendszerének korszerűsítése

Soós Gábor

1994

Energetikai és környezetvédelmi mérések a gáziparban

Széplaki Tibor

1994

Gázátadó állomás elemzése

Tihor Tamás

1994

A MOL Rt. Központi Diszpécser Szolgálata

Zsuga János

1993

Acél gázelosztó vezetékek rekonstrukciója Szegeden

Canjavec Dóra

1993

Gázelosztó hálózatok felügyeleti rendszere

Canjavec Tamás

1993

(nincs adat)

Dabi Imre

1993

Egy Sopron környéki település gázellátásának lehetőségei

Grébecz Károly

1993

Gázkészülékek minőségbiztosítása Magyarországon

Kókai Béla

1993

(nincs adat)

Kristóf Péter

1993

Tata város vezetékes földgázellátásának tervezése

Molnár László

1993

Települések korszerű gázellátása

Réti András

1993

(nincs adat)

Steiger László

1993

Gázelosztó vezeték rekonstrukciója

Szathmári Enikő

1993

Gáztüzelésű kerámia égetőkemence tervezése

Tassy Zsolt

1993

Földgázhidrátok

Tőkés Nóra


Szakmérnök hallgatók diplomamunka címei 1993-tól kezdődően

Év

Cím

Szerző

2017
Gázelőkészítő- és kondenzátum stabilizáló üzem kapacitás bővítése Fekete József
2017
Békéscsaba, Ihász u. középnyomású gázvezeték kiváltása Gurzó Mihály
2017
Gázutóhűtő rendszer automatizálása a földgáz-távvezetéki kompresszorállomás irányítástechnikai és informatikai rendszerében Illés Csaba
2017
Nagynyomású szénhidrogén-szállító távvezeték belső átmérőre illesztésének vizsgálata Kátai György Tamás
2017
Földgázvezetékek nem műszeres szivárgási felderítése Kiss Árpád
2017
Lakóövezet gázellátásának tervezése előközművesítés keretében Kopácsy Balázs
2017
Diagnosztikai labor kialakítása ultrahangos gázárammérők számára Oláh Zoltán József
2017
Gázveszélyes munkavégzés felügyeleti rendszere a földgázelosztói engedélyesnél Pintér Attila
2017
A Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló technológiai fejlesztési lehetőségei Salamon Gábor
2017
Portábilis gázszeparátor egységek tervezése a kutatás-termelési terület aktuális igényeinek figyelembevételével Tóth Zoltán
2012
Földgázszállító vezeték biztonsága Csáki József
2012
A földgázár alakulásának vizsgálata a liberalizált földgázpiacon Fölföldi Zsolt
2012
Üzemelő házi gáznyomás-szabályozó készülékek vizsgálata Görömbei István
2012
A gázátadó állomásokon történő földgázszűrés fejlesztése Horváth János
2012
Az FGSZ Zrt. Hajdúszoboszlói Földgázszállító Üzem területén lévő szállító vezetékek tisztítása Jeges Sándor
2012
A kiegyensúlyozó gáz piac és a Napi kapacitás és Földgáz Kereskedelmi Piac (NFKP) (T) Jeszek László
2012
Kondenzációs gázkészülékekkel elérhető megtakarítások vizsgálata Józsa Béla Tamás
2012
Gázszállító vezetékek belső tisztítása Juhász János
2012
Nyílt égésterű gázkészülékek elhelyezésére vonatkozó követelmények vizsgálata Kálmán János
2012
A 100 m3/h földgázfogyasztás feletti felhasználóknál alkalmazott mérési adatgyűjtő, adat-átviteli, adatellenőrzési és adatfeldolgozási komplex rendszer felépítése és működése Kelemen László
2012
Szintetikus gáz felhasználása mezőgazdasági létesítményeknél a földgáz helyettesítésére a fogyasztási csúcs időszakokban Kokovai Gábor
2012
Gyöngyös város Mátraháza és Kékestető településrészek gázellátása Kosztrub Csaba
2012
Hibák és hibaelhárítás gázelosztó rendszeren Kovács Attila
2012
Válsághelyzet kezelése a hazai földgázszállító rendszeren Kovács Zsolt
2012
A hálózati mérési különbözet vizsgálata földgázelosztó rendszereken, különös tekintettel a telekhatár közeli, térszint feletti szivárgások esetében Krajcz László
2012
Tömegtartózkodásra szolgáló épület gázellátásának komplex tervezése Kramlik Kornél
2012
Földgázszállító vezeték és műtárgy rehabilitációja Ladoniczki Zoltán
2012
Pomáz település Alcsevicze településrész gázellátása Molnár Árpád
2012
Nyomásdinamizálás hatásainak vizsgálata a TIGÁZ-DSO Kft-nél Orosz Attila
2012
Szabálytalan gázvételezés vizsgálata Présel László
2012
Földgázszállító vezeték fektetése folyó alatt irányított vízszintes fúrással Szarka Richárd
2012
Gázátadó állomások szekunder oldali összekötésének vizsgálata az ellátás biztonság növelése céljából Tóth Tibor
2012
Gázelosztó rendszerek üzemzavar-elhárításánál alkalmazott kiszakaszolási eljárások vizsgálata Tóth Zoltán
2012
Gáznyomás szabályozó állomások távfelügyeleti rendszerének létesítése a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén Török Sándor
2012
Gázlencséből termelt földgáz elosztó rendszerbe történő betáplálása Varga Veronika

2008

Társasház gázellátó rendszerének tervezése

Barabás Tibor

2008
A hazai földgázpiac működésének vizsgálata Benis Pál
2008
A mosonmagyaróvári kompresszorállomás bővítésének vizsgálata Durucz István
2008
Gázelosztó hálózatok gépjárműves ellenőrzése Farsang Ferenc János
2008
Mobil gázátadó állomások alkalmazása a hazai földgázszállító rendszerben Fett Gábor
2008
Gázhidrátok és az inhibitálás vizsgálata Hrivnák Béla Attila
2008
Gázelosztó vezetékek rekonstrukciója Király Gábor
2008
Gázátadó állomások hőcserélőinek komplex energiaellátása gázüzemű készülékekkel Király István
2008
Csővezetékekben áramló nagynyomású földgáz szennyezettségének csökkentése Kovács Csaba Gyula
2008
Új technológiák földgáz csatlakozó vezetékekhez és fogyasztói rendszerekhez Kovács Zsolt
2008
Földgázszállító vezetékek lefúvatása Kováts Attila
2008
Hatósági engedélyezési tevékenység fogyasztói rendszereknél Koza László
2008
Gázelosztó hálózatok ellenőrzésének gyakorlata és fejlesztése Matkovics András
2008
Leágazó csonk kiépítése üzemelő nagyközépnyomású acél földgázvezetékekről Rabi Attila
2008
Társasházak átállítása távhőszolgáltatásról földgázellátásra Skrinyár Simon Zsolt
2008
Gázmérés és elszámolás telephelyi gázelosztó rendszeren Soltész Zsolt Bálint
2008
A hazai földgáz - autógáz ellátórendszer kialakítási lehetőségeinek vizsgálata Tokai-Kiss János
2008
Nominálás és allokálás telephelyi gázelosztó rendszeren Tóth Szabolcs
2008
Mórahalom város gázelosztó hálózatának szimulációja Verik Roland
2008
Budapest és környéke gázellátásnak lehetőségei üzemzavarok esetén Vincze Attila
2008
A hazai gázforgalmi adatok elemzése, az egyensúlytartás szabályainak kidolgozása Vucskics Károly
2006
Szekunder oldali távnyomás- illetve hozamszabályozás gázátadó állomásokon Bucskó Ernő
2006
Földgázszállító vezetékek tisztítása Cséve János
2006
A FŐGÁZ ZRt. szolgáltatási területén rendszeresített háztartási gázmérők zajszintjének elemzése Dancsó István
2006
A gázmennyiség-mérés jelenlegi állapotának vizsgálata és fejlesztése Farkas Ferenc
2006
Győrvár és térségében létesített gázelosztó rendszerek vizsgálata Gombás Róbert
2006
Gázgazdálkodás és rendszerfelügyelet a FŐGÁZ ZRt. diszpécserközpontjában Gotthard Béla
2006
A lakosság körében bekövetkezett szén-monoxid mérgezések vizsgálata Karácson László Gábor
2006
Gázfogyasztó készülékekre vonatkozó műszaki-biztonsági szabályozás elemzése Káspári Péter
2006
Gázelosztó hálózatok rekonstrukciós eljárásainak műszaki és gazdasági elemzése Kertész Péter
2006
Földgázszállító vezetékek üzembehelyezése Kollár Bence Márton
2006
Hibák és hibaelhárítás gázelosztó rendszeren Marksteiner József
2006
A hazai földgázpiac működésének vizsgálata Nagy Attila
2006
Gázturbinák károsanyag kibocsátásának csökkentése Nagy Gábor
2006
Gázelosztó hálózatok szimulációja digitális térképállomány felhasználásával Perneki Zoltán
2006
Hőcserélők rekonstrukciója Szabó Zoltán
2006
Békéscsaba város nagyközépnyomású gázelosztó hálózatának fejlesztési vizsgálata Tóth István
2006
Hálózetellenőrzés üzemelő gázelosztó rendszereken Tóth Zoltán

2002

Lakótelep távfűtéses lakásainak átállítása közvetlen földgáztüzelésre és használati melegvíz ellátásra

Leskó Tibor

2002

Győr belváros kisnyomású gázhálózatának hidraulikai elemzése

Sárközi Balázs

2001

Egy település gázellátásának alternatív megoldásai

Boros Gábor

2001

A gázmennyiségmérés fejlesztése háztartási fogyasztóknál

Horváth Sándor

2001

Gázgazdálkodás a ZAB Rt. szolgáltatási területén

Kababik István

2001

Gázmérés korszerűsítése

Kappel Árpádné

2001

Gázelosztó hálózat üzemeltetése felügyeleti rendszer támogatásával

Kerekes István

2001

Kogenerációs blokkfűtőerőművek

Kerékgyártó György

2001

Gázszállító vezetékek vizsgálata intelligens eszközökkel

Keresztesi István

2001

Föld alatti gáztároló dugattyús gázkompresszorainak diagnosztikai vizsgálata

Kircsi János

2001

Gázmérés háztartási fogyasztóknál

Kiss Csaba

2001

Földgáz ellátó rendszerek és falugáz rendszerek összehasonlítása

Kovács Tibor

2001

Gázelosztó hálózat tervezése CAD felhasználásával

Nagy Tibor

2001

Mezőhegyes gázfogadó állomásához tartozó települések gázellátó rendszerének szimulációja

Rozsnyai László

2001

Körzeti nyomásszabályozó állomások vizsgálata

Siskovits Antal

2001

Gázszolgáltatási körzet fejlesztése

Stifter Attila

2001

Gázmérő műszerek méréstechnikai megoldásai és gyakorlati eszközei

Szilágyi Tibor

2001

Gázelosztó vezetékek hibaanalízise

Szita József

2000

Gázmennyiségmérés és a mérési eltérések elemzése egy gázszolgáltatói körzetben

Gál Antal

2000

Soltvadkert és térsége gázellátásának vizsgálata

Pszota Ferenc

1999

A gázfogyasztás szezonalitásának vizsgálata

Bali Gábor

1999

Hibák és hibaelhárítás gázellátó rendszerekben

Balla Zsolt

1999

A gázszolgáltatás megkezdése új szolgáltatási területen

Cifra János

1999

Épületek hőveszteségének meghatározása

Csapó Péter

1999

Gázszolgáltatói gázforgalmazás - gázmérleg elemzés

Csikós József

1999

A Beregdaróci Kompresszor Állomás hidraulikai viszonyainak vizsgálata

Domokos-Radvánszky István

1999

A fogyasztói struktúra és a gázfelhasználás vizsgálata a ZAB Rt-nél

Drofti Zoltán

1999

Kogenerációs berendezések vizsgálata

Földi István

1999

Kis gázmezők termeltetésének és a gáz hasznosításának műszaki - gazdasági elemzése

Lendvai Zoltán

1999

A minőségbiztosítási rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei a TIGÁZ Rt-nél

Pap Sándor

1999

Nyomásszabályozó berendezések diagnosztikai vizsgálatokon alapuló karbantartási módszerének kidolgozása

Szarvas Gyula

1999

Gázelosztó hálózat üzemzavarai és elhárításuk

Tomesz László

1999

A babócsai földgázmező és létesítményeinek vizsgálata

Török Károly

1998

Tompahegesztett KPE csövek hidraulikai ellenállásának vizsgálata

Kékesi János

1998

Gázmotoros energiatermelés magyarországi elterjeszthetőségének vizsgálata

Lengyel István

1997

Kecskemét város gázgazdálkodása a múltban, jelenben és a jövőben

Bárnai Ferenc

1997

A pébégáz piac és forgalmazás Magyarországon

Borsodiné Miskó Mária

1997

Szeghalom - Füzesgyarmat regionálisan ellátott települések gázfelhasználásának alakulása a gázszolgáltatás kezdetétől napjainkig a változó gazdasági körülmények tükrében és a települések országos gázszállító rendszerre való kapcsolásának lehetősége

Elek Ferenc

1997

A tiszaújvárosi gázelosztó hálózat hidraulikai vizsgálata és rekonstrukciós tervezése

Földi István

1997

Szerelt kémények földgáztüzelésű berendezésekhez

Hantosi Árpád

1997

Minőségbiztosítás a biztonságos gázszolgáltatás érdekében

Kéki Sándor

1997

KPE gázcsövek feszültségviszonyainak vizsgálata

Kokavecz Mátyás

1997

Csongrád város gázellátó rendszerének rekonstrukciója

Kontár Tibor

1997

Szabolcs-Gabona Rt. kölcsi telephely gázellátásának kiviteli terve

Major Zoltán

1997

Távfűtésű lakások átalakításának lehetőségei gázalapú hőellátásra

Molnár Zoltán

1997

Technológiai munkák tervezése gázszállító rendszeren a gázigények figyelembe vételével

Trézsi Miklós

1997

Gázfogyasztás mérők elektronikus és automatikus rádiós távleolvasási rendszer

Vízhányó László