Nyomtatható verzió

A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszéke által szervezett
Földgázpiaci szakértői tanfolyam
moduljai az előző tanfolyam alapján

 

A program moduljainak megnevezése

Elméleti óraszám

 1.  

A földgázellátó rendszerrel, mint a földgázpiaci infrastruktúrával összefüggő műszaki - technikai ismeretek

15x2 előadási óra

 1.  

Földgázpiaci jogi - szabályozási ismeretek

5x2 előadási óra

 1.  

Földgázpiaci kereskedelemi - gazdasági ismeretek

14x2 előadási óra

 1.  

Földgázpiaci speciális ismeretek

14x2 előadási óra

Az egyes modulok célja, tematikája

A földgázellátó rendszerrel, mint a földgázpiaci infrastruktúrával összefüggő műszaki – technikai ismeretek (15x2 előadási óra)
Célja: A földgázrendszer alapvető műszaki felépítésének, fizikai törvényszerűségeinek bemutatása.

 1. A földgáz, mint energiahordozó
 2. A földgázellátó rendszer forrásoldala
 3. A földgázellátó rendszer fogyasztói oldala
 4. A földgázszállító rendszer, mint a földgázellátó infrastruktúra alrendszere
 5. A földgáztároló rendszer, mint a földgázellátó infrastruktúra alrendszere
 6. A Világ földgázkészletei, a termelés és felhasználás jellemzői
 7. Az integrált európai földgázrendszer működése
 8. Földgázelosztás az Európai Unióban
 9. Gázparaméterek mérése a földgázrendszeren

Földgázpiaci jogi – szabályozási ismeretek (5x2 előadási óra)
Célja: A földgázpiac európai és magyar jogi szabályozásának bemutatása.

 1. A földgázpiac általános szabályozása
 2. Földgázpiaci engedélyesek jogállása
 3. Földgázpiaci szerződések
 4. A földgázpiaci szabályozás speciális kérdései

Földgázpiaci kereskedelemi – gazdasági ismeretek (14x2 előadási óra)
Célja: A földgázpiaci kereskedelem alapvető összefüggéseinek megismertetése, a kereskedelemmel összefüggő makrogazdasági folyamatok megértése.

 1. Alapismeretek a földgázpiaci kereskedelemhez
 2. A világ földgázkereskedelmének jelene és kilátásai
 3. Földgázpiacok működésének általános kérdései
 4. A hazai földgázpiac működésének speciális kérdései
 5. A napi földgáz- és kapacitáskereskedelem
 6. Ár- és tarifarendszerek a földgázpiacon
 7. Kockázatok és kockázatkezelés a földgázpiacon
 8. Harmonizáció az európai földgázpiacon
 9. Informatikai platformok az európai és a hazai földgázpiacon

Földgázpiaci speciális ismeretek (14x2 előadási óra)
Célja: Elsősorban a magyar földgázpiac egyedi jellemzőire vonatkozó speciális ismeretek bemutatása a napi gyakorlatból vett példák alapján.

 • Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
 • A rendszerirányítói engedélyes
 • A szállítói engedélyes
 • Az elosztói engedélyes
 • A tárolói engedélyes
 • Az egyetemes szolgáltatói engedélyes
 • A földgázkereskedői engedélyes

A képzés oktatói

Szakmai vezető:
Dr. Tihanyi László
A Miskolci Egyetem Kőolaj- és Földgáz Intézetének igazgatója, egyetemi tanár. Nagyszámú magyar és idegen nyelvű publikáció, konferencia előadás szerzője, több szakmai pályázat nyertese. Kiemelkedő aktivitású szakember a kutatás és a szakértés területén. Szakterületei: gázszállító rendszerek és azok műszaki-biztonsági vonatkozásai, üzemeltetésük kockázatelemzése, föld alatti gáztárolás, gázpiaci szabályozás, földgáz-kereskedelem.

Oktatók:

Dr. Csete Jenő
A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszékének volt vezetője, ny. egyetemi docens. A tanfolyami képzés társ szakmai vezetője. Pályafutása szorosan összefonódik a hazai gázmérnök-képzéssel és mérnöktovábbképzéssel. Sokrétű szakértői tevékenységet folytat. Kutatási területei: gázellátó rendszerek, gázelosztás, gázfelhasználás, gázgazdálkodás, földgáz-kereskedelem.
Dr. Bódi Tibor
A Miskolci Egyetemen egyetemi docens, az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgatója. Szakterületei: rezervoármechanika, föld alatti áramlástan, föld alatti gáztárolás. Ipari kutatási programok vezetője és résztvevője, gázszakmai szoftverek fejlesztője.
Dr. Szunyog István
A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszékének egyetemi adjunktusa, okleveles gázmérnök, a képzés szakmai koordinátora. Szakterületei: földgázfelhasználás, gázminőség, a földgáz és a biogáz komplex hasznosítása. Több hazai és nemzetközi kutatás aktív résztvevője.
További meghívott oktatók a földgázipar (szállítás, tárolás, elosztás), a földgáz-kereskedelem, földgázpiac, szabályozás és hatósági területről min. 2 év szakmai gyakorlattal és szakirányú végzettséggel, megbízásos jogviszony keretében. (12 fő 2x45 perc, 10 fő 4x45 perc oktatási időintervallumban). A nappali tagozatos gázmérnök-képzésben rendszeresen résztvevő, kiemelkedő tudású ipari szakemberek, specialisták, tudományos kutatók, a földgázpiac engedélyeseinek, a gáztársaságoknak, a gázipari vállalkozásoknak, felügyelő hatóságoknak vezetői, munkatársai.