Nyomtatható verzió

A Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézati Tanszéke által oktatott PhD tantárgyak programjai
a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában
rendezési elv: tantárgykód
Az egyes tantárgyak követelményrendszere a Neptun tanulmányi rendszerben található.

A fluidumtermelő és szállító rendszerek tématerület tantárgyai

A tantárgy címe Áramlástan
Előadó Dr. Bobok Elemér az MTA doktora, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT401B    
alapozó
vizsga
5
Hu

A tantárgy rövid tematikája
Kinematikai alapfogalmak. Mérlegegyenletek: tömegmegmaradás, impulzustétel, impulzusnyomatéki tétel, kinetikus energia-mérleg, energiamegmaradás, entrópia-mérleg. Ideális folyadék: Euler-egyenlet, Bernoulli-egyenlet, Kelvin-tétel, a gázdinamika alapjai. Lamináris áramlás: Navier-Stokes egyenlet, áramlások hasonlósága, Poiseuille-áramlás. A határréteg-elmélet alapjai. Turbulens áramlás: Reynolds-egyenlet, Kármán hasonlósági kritériuma, Keveredési úthossz, turbulens áramlás csőben, energia-egyenlet csőben. Áramlási veszteségek számítása.
Kötelező és ajánlott irodalom
Bobok E.: Áramlástan bányamérnököknek. Műszaki Kiadó, Bp. 1983.
Bobok Elemér: Fluid Dynamics; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-358-009-7
Bobok E.: Fluid Mechanics for Petroleum Engineers. Elsevier, Amsterdam, New York, Tokyo 1993.
Bobok E., Navratil L.: Műszaki fizika I. Tankönyvkiadó, Bp. 1990.
Streeter W. et. al: Fluid Mechanics, Auckland: McGraw-Hill, 1983.
Tóth Anikó Nóra: Bevezetés az áramlástanba; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-661-997-8


A tantárgy címe Gázdinamika
Előadó Dr. Bobok Elemér az MTA doktora, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT402B    
alapozó
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Mérlegegyenletek. Vázsonyi-Crocco egyenlet. Kis megzavarások. Dinamikai hasonlóság. Kritikus áramlás. Izentrópikus áramlás fúvókában. Nagy sebességű, súrlódásos gázáramlás. Lökéshullámok. Gyenge és erős szakadási felületek. Nem-folytonos mérlegegyenletek. Állapotváltozás lökéshullámra merőleges és ferde lökéshullámokban.
Kötelező és ajánlott irodalom
Bobok E.: Áramlástan bányamérnököknek. Műszaki Kiadó, Bp. 1983.
Bobok Elemér: Fluid Dynamics; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-358-009-7
Bobok E.: Fluid Mechanics for Petroleum Engineers. Elsevier, Amsterdam, New York, Tokyo 1993.
Bobok E., Navratil L.: Műszaki fizika I. Tankönyvkiadó, Bp. 1990.
Streeter W. et. al: Fluid Mechanics, Auckland: McGraw-Hill, 1983.
Tóth Anikó Nóra: Bevezetés az áramlástanba; Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 2012. ISBN 978-963-661-997-8

A tantárgy címe Hőátvitel
Előadó Dr. Bobok Elemér az MTA doktora, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT403B    
alapozó
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A termodinamika I. főtétele: energiamérleg. A hővezetés differenciálegyenlete. Analitikus megoldások: időben állandó, tranziens esetek, síkfal, csőfal. Kétdimenziós hővezetési feladatok tárgyalása komplex változós függvényekkel. Numerikus megoldások. Hőátadás áramló folyadék és szilárd fal között. Hősugárzás. A hőátviteli folyamatok hasonlósága. Kényszerkonvekció, szabad konvekció. Hőátvitel csővezetékben, kútban.
Kötelező és ajánlott irodalom
Carlslaw, H.S., Jaeger, J.C.(1959): Conduction of Heat in Solids, Oxford University Press
Hanhn D.W., Necati Ozisik M. (2012): Heat Conduction, Wiley, New Jersey
Ingersoll, L.R.(2008): Heat Conduction with Engineering and Geological Applications,
Jiji Latif, M.(2009): Heat Conduction, Springer, Berlin, Heidelberg
Rybach, L. Muffler L.J.P.(1981): Geothermal Systems, Wiley, New York

A tantárgy címe Szénhidrogénszállító rendszerek
Előadó Dr. Tihanyi László CSc, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT426B
   
speciális ismeret
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A szénhidrogén szállítási technológia fejlődési trendje. A földgáz szerepe Európa energiaellátásában. Trendek az európai földgázszállító és –elosztó rendszerek fejlődésében. A gázáramlás alapegyenletei. Az áramló gáz tulajdonságainak a számítása a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Állandósult és időben változó áramlás a gáztávvezetékekben. A vezeték-készlet szerepe a gáztávvezetékek üzemeltetése során. A gáztávvezetékek tervezésének alapjai, szabványok és előírások. A csőtávvezetékek szilárdsági méretezése és az anyagminőség kiválasztása. A politrópikus állapotváltozás összefüggései a kompresszorállomások kapacitás tervezéséhez. Kompresszor-állomások létesítésének műszaki-biztonsági szempontjai, előírásai. A nagy-távolságú földgázszállítás műszaki-gazdasági kérdései. Csőtávvezetékek építése és üzembe helyezése. Szárítási eljárások. Nyomásszabályozó állomások. Gázkeverő állomások. Tranziens áramlás a gázszállító rendszerben. Üzemeltetési stratégiák a gázszállító távvezetékek esetében. Gázáram mérés és elszámolási szabályok a gázszállító rendszer üzemeltetése során. Csőtávvezetékek tisztítása.
Kötelező és ajánlott irodalom
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése Miskolci Egyetem, pp. 295, 2012, ISBN 978-9636619992
Tihanyi L.-Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése Miskolci Egyetem, pp. 200, 2012, ISBN 978-9633580103
Mohitpour M.–Golsham H.–Murray A.: Pipeline Design and Construction ASME Press, pp. 654, 2000, ISBN 0-7918-0156-X
Mohitpour M.–Szabo J.–Hardeveld T.: Pipeline Operation and Maintenance ASME Press, pp. 653, 2005, ISBN 0-7918-0232-9
Mohitpour M.–Murray A.–Mcmanus M.–Colquhoun I.: Pipeline Integrity Assurance ASME Press, pp. 582, 2010, ISBN 978-0-7918-5956-8
Mohitpour M.–Botros K.–Hardeveld T.: Pipeline Pumping and Compression Systems ASME Press, pp. 582, 2008, ISBN 978-0-7918-0278-6

A tantárgy címe A csőtávvezetékek biztonsága és üzemképessége
Előadó Dr. Tihanyi László CSc, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT427B    
speciális ismeret
vizsga
5
Hu

A tantárgy rövid tematikája
A csőtávvezetékek üzemképessége és üzembiztonsága. trendek a csőtávvezetékek üzembiztonságának ellenőrzésében és a meghibásodások javításában. Kockázat kezelés és biztonság a csőtávvezetékeknél. A csőtávvezetékek korróziója és korrózió-védelme. Különböző módszerek a csőtávvezetékek nyomvonal-ellenőrzésére. A nagy kockázatú területek felderítése, azonosítása. A csőtávvezetékek állapotának a felmérése, a diagnosztikai módszerek jellemzői, pontossága. A diagnosztikai módszerek összehasonlítása. A falvastagság csökkenés szilárdsági értékelésének eljárásai. A hibajavítás előírásai, módszerei, a csőtávvezetékek komplex rehabilitációja.
Kötelező és ajánlott irodalom
Tihanyi L. - Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése Miskolci Egyetem, pp. 295, 2012, ISBN 978-9636619992
Tihanyi L. - Zsuga J.: Földgázszállító rendszerek üzemeltetése Miskolci Egyetem, pp. 200, 2012, ISBN 978-9633580103
Mohitpour M. – Golsham H. – Murray A.: Pipeline Design and Construction ASME Press, pp. 654, 2000, ISBN 0-7918-0156-X
Mohitpour M. – Szabo J. – Hardeveld T.: Pipeline Operation and Maintenance ASME Press, pp. 653, 2005, ISBN 0-7918-0232-9
Mohitpour M. – Murray A. – Mcmanus M. – Colquhoun I.: Pipeline Integrity Assurance ASME Press, pp. 582, 2010, ISBN 978-0-7918-5956-8


A tantárgy címe Földgázelosztás
Előadó Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT428B
   
speciális ismeret
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A gázelosztó rendszer elemei, a rendszeren szolgáltatott gázok, a gázminőséggel összefüggő szolgáltatási - felhasználási kérdések. A gázipar struktúrája és jellemzői; a műszaki - biztonsági - jogi szabályozás rendszere. Gáznyomásszabályozás; nyomásszabályozó állomások. Gázelosztó vezetékek tervezése és létesítése. Gázelosztó hálózatok szimulációja, tervezése és fejlesztése. Gázelosztó rendszerek üzemeltetése. Kapacitásgazdálkodás, nominálás, allokálás. Gázelosztó rendszerek üzemeltetésének biztonsága.
Kötelező és ajánlott irodalom
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Garbai, L. – Dezső, Gy.: Áramlás energetikai csővezeték rendszerekben. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.
Gősi, P.: Földgázelosztás; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989. ISBN 963 10 7663 6
LP gas safety: guidelines for good safety practice in the LP gas industry. UNEP, Paris, 1998. ISBN 92-807-1711-1
Meszléry C. Gáztechnikai példatár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

A tantárgy címe Fogyasztói gázrendszerek
Előadó Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT429B    
speciális ismeret
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A földgázok fizikai-kémiai tulajdonságai. Háztartási gázberendezések típusa, jellemzése, működése, tüzelés- és hőtechnikai mérése. Gázégők felépítése, osztályozása, működése, méretezése. Égéstermék-elvezető rendszerek csoportosítása, méretezése. Emisszió és imisszió. Telekhatáron belüli fogyasztói gázrendszerek felépítése, elemei, tervezése. Lakóépületek hőigényének meghatározása. A gázipar speciális területe: a cseppfolyós földgáz előállítása, szállítása, tárolása, felhasználása. Pébégázszolgáltató rendszerek tervezése, létesítése és üzemeltetése. A pébégázszolgáltatás biztonságtechnikája.
Kötelező és ajánlott irodalom
Bassa G.: Égés áramlásban, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Farkas, O. - Nagy, G.: Tüzeléstan; Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
H.R.N. Jones: Domestic gas burner design; British Gas, Spon, London and New York, 1989. ISBN 0 419 14800 0
Homonnay Gy.né. (szerk.): Épületgépészet 2000. II. Fűtéstechnika; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001. ISBN 963 00 8367 1
J. Warnatz, U. Maas, R.W. Dibble: Combustion; Springer-Verlag, New York, 2006. ISBN 9 783 54025 992 3
Joos L.: Gázfelhasználás a háztartásban és a kisfogyasztóknál; Frohner Bt., Pécs, 2005.
Meszléry C. Gáztechnikai példatár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Zöld A. (szerk.): Épületgépészet 2000. I. Alapismeretek; Épületgépészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000. ISBN 963 03 97102

A tantárgy címe Speciális fogyasztói gázrendszerek
Előadó Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT430B    
speciális ismeret
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Gázmennyiség mérés és -elszámolás: fizikai és mérési elvek, mérési pontosság, PTZ korrekció. Ipari és kommunális fogyasztók gázellátása: kazánházak, kazántelepek, telephelyi szolgáltatás. Gázalapú kombinált áram- és hőtermelés: gázmotorok, gázturbinák, üzemanyag cellák, különleges tüzelőberendezések. A földgáz és a pébégáz, mint motorhajtó üzemanyag. Földgázok és éghető gázok cserélhetősége: előírások, végfelhasználói hatások, csúcsfedezés. Gázrobbanások elmélete: elméleti alapismeretek, gázfelhalmozódás, gázrobbanás zárt térben, lökéshullámok.
Kötelező és ajánlott irodalom
Bátor B.: Égés és robbanáselmélet; NME Gépészmérnöki Kar, 1980.
Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. ISBN 963 9542 54 7
Farkas, O. - Nagy, G.: Tüzeléstan; Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
H.R.N. Jones: Domestic gas burner design; British Gas, Spon, London and New York, 1989. ISBN 0 419 14800 0
J. Warnatz, U. Maas, R.W. Dibble: Combustion; Springer-Verlag, New York, 2006. ISBN 9 783 54025 992 3
Joos L.: Gázfelhasználás a háztartásban és a kisfogyasztóknál; Frohner Bt., Pécs, 2005.
R.J. Harris: Gas explosions in buildings and heating plant; British Gas, Spon, London and New York, 1989, ISBN 0 419 13220 1
Vida M. (fősz.): Gáztechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

A tantárgy címe Megújuló energiák
Előadó Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT431B    
speciális ismeret
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A megújuló energiák hasznosíthatóságának feltételei, korlátjai a szezonalitás tükrében. Kis és közepes entalpiájú geotermikus energiatermelő rendszerek. Zárt ciklusú geotermikus rendszerek. Kalina típusú rendszerek. Carden körfolyamat. Hőszivattyúk. Vákuumcsöves napkollektorok. Napkémények. Szerves üzemanyag cellák. Szélkerekek. A megújulók hasznosíthatóságának környezetvédelmi aspektusai. Megvalósulás előtt és/vagy alatt álló legfontosabb hazai és nemzetközi projektek, esettanulmányok.
Kötelező és ajánlott irodalom
Dr. Bobok Elemér, Dr. Tóth Anikó: Megújuló energiák Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005.
Vajda György: Energiaellátás ma és holnap, MTA, 2004
Geothermics, Perggamon Press, ISSN: 0375-6505, 1992
Renewable Energy in Europe, ISBN:978-1-84407-875-2, 2010
Juhász Árpád: Megújuló energiák, Sprinter Kiadó, ISBN: 978-963-9469-29-7
Szűcs P. és tsai.: Vízkészletvédelem, Bíbor kiadó, 2009

A tantárgy címe Biogáz előkészítés és felhasználás
Előadó Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT432B
   
speciális ismeret
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
Földgázok és biogázok jellemző összetételei, kémiai tulajdonságai. Szénhidrogének és egyéb gázok fázisviselkedése. Termikus jellemzők. Harmatpont. Hidrátképződés. A biogáz tisztítása: fizikai és kémiai abszorpció, membrános szeparálás, molekuláris szűrők, kondenzálás, egyéb tisztítási eljárások. A szén-dioxid, a vízgőz és a kénhidrogén leválasztása. Földgáz minőségre történő előkészítés. Szagosítás. A biogázok felhasználása: közvetlen eltüzelés, gázalapú kombinált áram- és hőtermelés, bio-hajtóanyagok. Biogáz-fogyasztói rendszerek. Biogáz eltüzelésre alkalmas berendezések, gázkazánok. Földgázhálózati betáplálás. Minőségjavítás. A biogázok minőségéből adódó kockázati tényezők. A földgázhálózati betáplálás mennyiségi és minőségi peremfeltételei.
Kötelező és ajánlott irodalom:
Bai, A.: A biogáz; Száz magyar falu könyvesháza Kht., Budapest, 2007. ISBN 978-963-7024-30-6
Bailón, L. - Hinge, J.: Biogas and bio-syngas upgrading Report; Danish Technological Institute, Aarhus, December 2012.
Gémesi, Zs.: Anaerob fermentációval előállított biogáz megtisztítása - metán leválasztás és gázellátó vezetékhálózatba való betáplálás, vagy motorhajtóanyagként való felhasználás; Obekk Zrt. Tudományos Szakmai Kiadványok Sorozata (4/12), Gödöllő, 2009. ISBN 978-963-269-150-3
H., Schulz- B., Eder: Biogázgyártás; Cser Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 7418 47 4
Kilinski, S. Hauptschriftleiter: STUDIE Einspeisung von Biogas in das Erdgasnets; Institut für Energetik und Umwelt gGmbH; Leipzig, 2006. pp.1-196. ISBN 3-00-018346-9
Polman, E.A.: GT-070127 Quality Aspects of Green Gas; Kiwa N.V., Rijswijk, the Netherlands, 2007.

A tantárgy címe Geotermikus energiatermelés
Előadó Dr. Bobok Elemér az MTA doktora, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT433B
   
speciális ismeret
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A geotermikus energia természete. Geotermikus mezők. Jellegzetes tároló-típusok. Geotermikus energiakészletek számítása. A földi hőáram. Konvektív áramok kialakulásának feltételei. Egyszerű, analitikus tároló-modellek. Porózus hévíztárolóban kialakuló áramlás. Termelő kutak kialakítása. Termelés rugalmas tágulással és vízvisszasajtolással. Hőbányászat. Áramlás víztermelő kútban. Hőmérsékleteloszlás hévízkutakban. Felmelegedés a besajtoló kútban. Gőztermelő kutak nyomás- és hőveszteségei. Termelő-berendezések: búvárszivattyúk, hőcserélők, hőszivattyúk. Forró víz- és gőzszállító vezetékek. A geotermikus energiatermelés környezeti hatásai.
Kötelező és ajánlott irodalom:
Facca, G., Tonani, F.(1964): Theory and technology of a geothermal field, Bull. Volcanologique Vol. 27.1. pp143-189.
Horne, R.N. (1988): Geothermal Energy Assessment", in Geothermal Reservoir Engineering, editor E. Okandan, Reidel.
Mc. Nitt (1977): Origin of steam in geothermal reservoirs, SPE Paper 6764
Rybach, L., Muffler, L.J.P.(1981): Geothermal Systems, Wiley, New York

A tantárgy címe Geotermikus energiahasznosítás
Előadó Dr. Bobok Elemér az MTA doktora, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT434B    
speciális ismeret
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A geotermikus energiahasznosítás általános kérdései. Elektromos energia termelése. Erőművek. Kettős közegű körfolyamatok. Turbinák. Közvetlen hőhasznosítás. Lindol-diagram. Fűtési rendszerek. Mezőgazdasági hasznosítás. Ipari hőhasznosítás. Balneológiai alkalmazások. Környezetvédelmi kérdések. Jellemző hazai tároló-típusok, készletbecslés. A hazai geotermikus energiahasznosítás története. A jelenlegi helyzet ismertetése. Megvalósulás előtt álló legfontosabb projektek.
Kötelező és ajánlott irodalom
Dr. Tóth Anikó: Közvetlen hőhasznosítás, E-learning jegyzet, Miskolci Egyetem, 2013.
Dr. Tóth Anikó: Üzemi esettanulmányok, E-learning jegyzet, Miskolci Egyetem, 2013.
Bobok E.-Tóth A.:.Megújuló energiák, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005.
Lund J.: Direct Heat Utilization of Geothermal Energy Geo Heat Center, Oregon, USA, 2002.
Ribach L.-Muffler L.J.R.: Geothermal Systems, John Willey New York, Brisbane, Toronto, 1981.

A tantárgy címe Transzportfolyamatok speciális esetekben
Előadó Dr. Bobok Elemér az MTA doktora, Professor Emeritus, ny. egyetemi tanár
Dr. Tóth Anikó Nóra, egyetemi docens
Tantárgykód
Szemeszter
Előadás
Típus
Számonkérés
Kredit
Nyelv
MFKGT435B    
speciális ismeret
vizsga
5
Hu
A tantárgy rövid tematikája
A geotermikus energiatermelő rendszer elemei. Áramlási- és hőátadási folyamatok a geotermikus energiatermelő rendszerben. Mérlegegyenletek: tömeg-, impulzus-, energia-egyenletek. Lamináris és turbulens áramlás. Nem-izotermikus áramlás. Nyomás- és hőveszteségek számítása. Hasonlósági törvények. Áramlás a tárolóban, kútban, felszíni berendezésekben (folyadék, gőz, keverék). Hőátadás kútban, csővezetékben, hőcserélőben.
Kötelező és ajánlott irodalom
Asszonyi, Cs., Richter, R.(1979): The continuum Theory of RoMechanics, Trans. Tech. Publ. New York
Bird, R.B., Stewart, W.E.,Lightfoot, E.N.(1960): Transport Phenomena, Wiley, New York
Bobok E. (1978): New concept to describe flow through porous media, Siamog, Granada
Darcy, H.(1856): Les fontaines publiques de la ville Dijon, Dalmont, Paris
Trusdell, C.,Toupin, R.A.(1960): The Classical Field Theories Encyclopedia of Physics III/1 Springer, Berlin
Uienkiewicz, O.C.(1973): Finite Element Studies of Solid and Porous Madia, UAH Press, Huntsville